Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

D 21/2022 Os-3450/22, Stran 2638
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Cizel Vinku, roj. 14. 7. 1947, nazadnje stalno stanujočemu Babna Reka 19, Loka pri Žusmu, umrlem 22. 11. 2021, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 22. 9. 2022, sklenilo:
Objavi se oklic neznanim dedičem, ki imajo pravico do dediščine po pokojnem Cizel Vinku, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem Cizel Vinku, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojnem Cizel Vinku se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 
dne 22. 9. 2022 

AAA Zlata odličnost