Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

D 244/2022-19 Os-3379/22, Stran 2637
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti, po pokojni Mariji Lulik, ki je umrla dne 21. 3. 2022, nazadnje stanujoča Gornji Petrovci 13, 9203 Petrovci, je sodišče glede dedičev opravilo poizvedbe pri Krajevnem uradu Gornji Petrovci, kateri po vpogledu v rojstno matično knjigo Gornji Petrovci ter opravljenih poizvedbah pri Krajevnem uradu Kuzma in Krajevnem uradu Grad ni uspel najti nobenih podatkov o še živečih dedičih pokojne, zato sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani sodišča in na sodni deski naslovnega sodišča (prvi in drugi odstavek 206. člena v zvezi s prvim odstavkom 130. člena Zakona o dedovanju).
Po poteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga (četrti odstavek 206. člena Zakona o dedovanju).
Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 21. 10. 2022 

AAA Zlata odličnost