Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16. 12. 2022

Kazalo

VL 74594/2022 Os-3529/22, Stran 2637
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Polonica Zakrajšek, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžnici Biljani Sokolović, Dolenje pri Jelšanah 64, Jelšane, ki jo zastopa Valter Urbančič – odvetnik, Bazoviška cesta 32, Ilirska Bistrica, zaradi izterjave 10.440,31 EUR, sklenilo:
Dolžnici Biljani Sokolović, Dolenje pri Jelšanah 64, Jelšane se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. članom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Valter Urbančič, Bazoviška c. 32, Ilirska Bistrica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 10. 11. 2022 

AAA Zlata odličnost