Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

Dd 240/1967 Os-3058/22, Stran 2302
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Frančiški Oberstar, roj. 10. 10. 1883, nazadnje stanujoči Polom 17, Kočevje, umrli 13. 5. 1967.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da bi v poštev za dedovanje po zapustnici prišel tudi zap. brat Anton Mohorčič, roj. 14. 1. 1876, ki je umrl 5. 4. 1918 in naj bi živel v Ameriki, zapustnikova sestra Roza Mohorčič, rojena 28. 8. 1879, ki je umrla 22. 9. 1892 ter zap. brat Janez Mohorčič, roj. 11. 11. 1887, ki naj bi prav tako živel v Ameriki.
Glede na ugotovljeno, sodišče s tem oklicem poziva morebitne potomce oziroma dediče zgoraj navedenih zap. bratov in sester, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 24. 8. 2022 

AAA Zlata odličnost