Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3190 I 1441/2022 Os-3171/22, Stran 2302
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživinski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Žiga Mandeljc Muzik, Mestni trg 1, Ljubljana – dostava, zaradi izterjatve 0,00 EUR s pp sklenilo:
Dolžniku Žigi Mandeljcu Muziku, EMŠO: 2207970500171, se postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mateja Maček, Kolodvorska ulica 6, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 23. 9. 2022 

AAA Zlata odličnost