Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

VL 34250/2022 Os-3160/22, Stran 2302
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Maja Javornik, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžniku Elmirju Ramić, Kettejeva 7, Domžale, ki ga zastopa zak. zast. Reisner Alenka – odvetnica, Ljubljanska cesta 76, Domžale, zaradi izterjave 2.626,08 EUR, sklenilo:
Dolžniku Elmirju Ramič, Kettejeva 7, Domžale se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Alenka Reisner, Ljubljanska cesta 76, Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 21. 9. 2022 

AAA Zlata odličnost