Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

II N 708/2021 Os-3057/22, Stran 2302
Okrožno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi zoper nasprotnega udeleženca Valona Bytyqi, neznan naslov, zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja mladoletnega otroka v varstvo in vzgojo, določitve stikov in preživnine, ki se vodi pod opr. št. II N 708/2021, o imenovanju začasne zastopnice, 2. septembra 2022 sklenilo, da se nasprotnemu dolžniku Valonu Bytyqiju na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) postavi začasna zastopnica odvetnica Marjeta Matjašič, Trdinova ulica 7, Ljubljana, ker je prebivališče nasprotnega udeleženca neznano in nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega nasprotnega udeleženca zastopala od dneva postavitve vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).
Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. 9. 2022 

AAA Zlata odličnost