Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

I 167/2022 Os-3182/22, Stran 2302
V izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Gorazda Križnar, Trg svobode 18, Tržič, zaradi izterjave 1.126,84 EUR s pripadki, je sodišče dolžniku Gorazdu Križnar, Trg svobode 18, Tržič postavilo začasnega zastopnika, in sicer odv. Marka Drinovca, Glavni trg 15, Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju 
dne 26. 9. 2022 

AAA Zlata odličnost