Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

I 134/2022 Os-3181/22, Stran 2301
V izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Gregorja Bizjak, Slovenski trg 1, Kranj, zaradi izterjave 2.713,49 EUR s pripadki, je sodišče dolžniku Gregorju Bizjak, Slovenski trg 1, Kranj postavilo začasno zastopnico, in sicer odv. Renato Godnjov Špik, Kovorska cesta 31, Tržič, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju 
dne 27. 9. 2022 

AAA Zlata odličnost