Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

0621 I 7/2020 Os-3183/22, Stran 2301
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v izvršilni zadevi upnika Miha Jenko, EMŠO 2310984500021, Podgraje 5, Ilirska Bistrica, ki ga zastopa odv. Rok Jenko, Gubčeva ulica 7, Ilirska Bistrica, proti dolžniku Joseju Jaksetič Meza, EMŠO 2609957501054, Avenida AlfonsoUgarte 1454, Dpto 202-Brena, Lima, zaradi izterjatve 10.241,73 EUR, sklenilo:
Dolžniku Joseju Luisu Jaksetič Meza, Avenida AlfonsoUgarte 1454, Dpto 202-Brena, Lima, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Milan Volk – odvetnik, Bazoviška 19, Ilirska Bistrica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 27. 9. 2022 

AAA Zlata odličnost