Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

I 179/2022 Os-3027/22, Stran 2301
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Martina Podgrajšek, Kamnik pod Krimom 165, Preserje, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tamara Pavlin, o.p., d.o.o, Slovenska cesta 27, Ljubljana, zoper dolžnika Željka Cvrtila, Masljeva ulica 3, Domžale, ki ga zastopa Suzana Ogrinc – odvetnica, Savska cesta 20, Domžale, zaradi izterjave 2.100,00 EUR s pripadki, dne 1. 9. 2022 sklenilo:
Dolžniku Željku Cvrtila, prijavljenemu na naslovu Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – Vzhod, Enota Domžale, Masljeva ulica 3, 1230 Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v tem postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Suzana Ogrinc, Savska cesta 20, 1230 Domžale, ki bo v tem postopku zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, prisojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah 
dne 1. 9. 2022 

AAA Zlata odličnost