Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

D 684/2021-49 Os-2812/22, Stran 2051
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski postopek po pokojni Adi Mihelič, rojeni Pušar, hčeri Blaža, roj. 20. 10. 1925, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 21. 5. 2021, nazadnje stanujoči Šorlijeva ulica 5, Kranj.
Zapustnica je bila vdova, potomcev ni imela. Starša sta umrla pred zapustnico. Imela je sestre Mici Črtanec (umrla pred zapustnico, potomcev ni imela), Angelo Kozjak in Ljudmilo Smolej ter brate Stanislava Pušarja, Francija Pušarja in Vinka Pušarja (umrl pred zapustnico, potomcev ni imel). Angela Kozjak je umrla pred zapustnico in zapustila potomce Angelo Černelč, Janeza Markiča, Tadeja Markiča in Marjana Markiča. Tudi Ljudmila Smolej je umrla pred zapustnico in zapustila potomce Elizabeto Špan (umrla pred zapustnico, potomcev ni imela), Janka Smoleja, Alojza Bogdana Smoleja (umrl pred zapustnico in zapustil potomca Boštjana Smoleja in Mojco Smolej), Marijo Radinović, Bernardo Fuchs, Vilibalda Smoleja (umrl pred zapustnico in zapustil potomko Valerijo Hartman), Marka Smoleja (umrl pred zapustnico in zapustil potomca Marka Smoleja) in Lovrenca Smoleja (umrl pred zapustnico in zapustil potomko Natašo Smolej). Zapustničin brat Stanislav Pušar je prav tako umrl pred zapustnico in zapustil potomce Stanka Pušarja (umrl pred zapustnico in zapustil potomce Marjeto Ivanović, Martino Medved, Stanislavo Bezinger, Branka Pušarja in Bogdana Pušarja), Viktorja Pušarja in Marto Pušar (umrla pred zapustnico in zapustila potomko Karolino Vidovič Pušar). Tudi zapustničin brat Franci Pušar je umrl pred zapustnico in zapustil potomce Franca Pušarja (umrl pred zapustnico in zapustil potomki Natašo Sušnik in Tanjo Kogovšek), Sonjo Rode (umrla pred zapustnico in zapustila potomca Marjana Rodeta in Emila Rodeta), prav tako pa bi naj imel še potomce v Kanadi, vendar sodišče podatke o slednjih ni uspelo pridobiti.
Sodišču niso znani vsi podatki dedičev II. dednega reda (zapustničini nečaki in pranečaki), zato na podlagi določbe 206. člena Zakona o dedovanju poziva morebitne dediče drugega dednega reda oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni in spletni strani naslovnega sodišča ter v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Kranju 
dne 28. 7. 2022 

AAA Zlata odličnost