Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

D 212/2021 Os-2815/22, Stran 2050
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Košir Janezu, roj. 14. 1. 1864, nazadnje stanujočemu Retje 62, Loški Potok, umrlemu 26. 12. 1924 ravno tam.
Tekom zapuščinskega postopka sodišče ni uspelo ugotoviti ali obstajajo po zap. kakšni dediči, ki bi prišli v poštev za dedovanje po njem, zato je dne 9. 6. 2021 izdalo oklic dedičem, na katerega pa se v oklicnem roku enega leta ni nihče javil, zato sodišče šteje, da po zap. ni dedičev, ki bi prišli v poštev za dedovanje po njem.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mesecev od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri tukajšnjem sodišču.
V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenije, pri čemer slednja za zapustnikove dolgove ne bo odgovarjala.
Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 27. 7. 2022 

AAA Zlata odličnost