Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

N 62/2021-23 Os-2963/22, Stran 2050
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Jerneje Smodiš, EMŠO: 2109985505372, Lipovci 70/b, Beltinci, ki jo zastopa odvetnik Oskar Šooš, zoper nasprotni udeleženki: 1. Marie Therese Gomboc Spillebout, & Rue Des Belitres, 02110 Brancourt Le Grand, Francija in 2. Jocelyne Gomboc Sanson, 28 Hameau De Douvieux, 80200 Monechy – Lagache, Francija, zaradi delitve solastnih nepremičnin, s sklepom opr. št. N 62/2021-22 z dne 23. 8. 2022 nasprotni udeleženki Marie Therese Gomboc Spillebout, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi 42. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Cirila Logarja, Miklošičev trg 2, Ljutomer, saj je nasprotna udeleženka Marie Therese Gomboc Spillebout neznanega bivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 23. 8. 2022 

AAA Zlata odličnost