Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

0292 VL 6854/2022 Os-2987/22, Stran 2049
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnika Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Manja Grosek – odvetnica, Partizanska cesta 36, Maribor, proti dolžniku Darjanu Hudorovac, Cesta krških žrtev 11, Krško, zaradi izterjave 1.300,47 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku Darjanu Hudorovcu, EMŠO 1702995500068, brez znanega dejanskega prebivališča, s prijavljenim zakonskim prebivališčem, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se dolžniku postavi odvetnik Dušan Dornik ml., Cesta krških žrtev 40, Krško.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem 
dne 6. 7. 2022 

AAA Zlata odličnost