Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

II N 411/2021 Os-2848/22, Stran 2049
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici svetnici Janji Roblek, v nepravdni zadevi predlagateljice Jelene Agafonova, Cankarjeva 50, Radovljica, ki jo zastopa dr. Mateja Likozar Rogelj, odvetnica v Kranju, zoper nasprotnega udeleženca Denisa Marić, Shemara tower 2203, AE Dubai, dejansko bivališče neznano, zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja mld. otrok v varstvo in vzgojo, določitve preživnine in stikov na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZPP), v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZNP-1), postavilo nasprotnemu udeležencu Denisu Mariću, roj. 7. 6. 1981, neznano prebivališče, začasno zastopnico odvetnico Marjeto Hudovernik, Cesta Staneta Žagarja 12, Kranj.
Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika nasprotnega udeleženca.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju 
dne 9. 8. 2022 

AAA Zlata odličnost