Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

N 59/2017 Os-2920/22, Stran 2048
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi ID znak 657-1098, z naslovom Razlagova ulica 22, Maribor, stoječi na parceli ID znak 657 1177, na predlog priglasitelja: Tadej Kac, Pupinova ulica 4, Maribor; zoper nasprotna udeleženca: 1. DUOLIFT d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Mihaela Bulović Ćulum, odvetnica v Slovenski Bistrici in 2. ECM Ekonomski center Maribor d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer, Peter Pečenik, odvetnik v Mariboru, 11. 8. 2022 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov:
– pogodba o nakupu z dne 20. 10. 2003, sklenjena med prodajalcem ECM, Ekonomski center Maribor d.o.o. in kupcem Poslovne rešitve d.o.o, s katero je prodajalec kupcu prodal poslovni prostor št. 504 oziroma mansardno pisarno v skupni izmeri 20,40 m² in sorazmerni delež skupnih prostorov v V. nadstropju poslovne stavbe na Razlagovi ulici 22 v Mariboru, stoječi na parceli št. 1177 pripisani zemljiškoknjižnemu vložku št. 1306.
– kupoprodajna pogodba z dne 6. 3. 2007, sklenjena med prodajalcem Poslovne rešitve d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor in kupcem Tadejem Kacom, Marionova 10, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal poslovni prostor št. 504 oziroma mansardno pisarno v skupni izmeri 20,40 m² in sorazmerni delež skupnih prostorov v V. nadstropju poslovne stavbe na Razlagovi ulici 22 v Mariboru stoječi na parceli št. 1177 pripisani zemljiškoknjižnemu vložku št. 1306 k.o. Maribor-grad in na prodanem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice v korist kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 11. 8. 2022 

AAA Zlata odličnost