Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

N 59/2017 Os-2918/22, Stran 2047
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi ID znak 657-1098, z naslovom Razlagova ulica 22, Maribor, stoječi na parceli ID znak 657 1177, na predlog priglasitelja: Ekonomski institut Maribor d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, zastopanega po pooblaščenki NIPS Nepremičnine, Sabina Grabner s.p., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor; zoper nasprotna udeleženca: 1. DUOLIFT d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Mihaela Bulović Ćulum, odvetnica v Slovenski Bistrici in 2. ECM Ekonomski center Maribor d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer, Peter Pečenik, odvetnik v Mariboru, 11. 8. 2022 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: listina za ureditev zemljiškoknjižnega stanja z dne 23. 3. 1998, sklenjena med Ekonomskim centrom Maribor p.o., Razlagova ulica 22, Maribor in Ekonomskim inštitutom Maribor d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, v kateri sta se pogodbeni stranki sporazumeli in je Ekonomski center Maribor p.o. dovolil, da se: 1.) na poslovnih prostorih št. 1 do 15 v skupni izmeri 255,10 m² in ki se nahajajo v kleti, prostorih št. 101 do 117 v skupni površini 256,17 m² in ki se nahajajo v I. nadstropju, prostorih št. 404, 406 do 411 in 414 v skupni izmeri 126,86 m² in ki se nahajajo v IV. nadstropju, vsi v poslovni stavbi na Razlagovi ulici 22 v Mariboru, na parceli št. 1177, zemljiškoknjižni vložek št. 1306 k.o. Maribor-grad vpiše etažna lastnina v korist Ekonomskega centra Maribor p.o. do celote ter na skupnih prostorih v IV. in V. nadstropju stavbe (sanitarije št. 417 in 418 v IV. nadstropju) 4,48 m² (35,57 %), na skupnih prostorih v IV. nadstropju (hodnik št. 415 in št. 416 ter shramba št. 419) 22,98 m² in skupnih prostorih toplotna podpostaja št. 016 v kleti, recepcija, vetrolov, shramba, pasaže in sanitarije v pritličju, strojnica, dvigalo, stopnišča s pripadajočimi hodniki, označenimi z obrobo z neprekinjeno rdečo črto na projektu za etažne lastnike, 119,33 m² (40,20 %); 2.) na poslovnih prostorih št. 201 do 215 v skupni izmeri 256,32 m², ki se nahajajo v II. nadstropju, prostorih št. 301 do 318 v skupni izmeri 255,56 m², ki se nahajajo v III. nadstropju, prostorih št. 507 in 508 v skupni izmeri 36,20 m², ki se nahajajo v V. nadstropju, kar vse skupaj znaša 548,08 m² (35,30 %), v poslovni stavbi na Razlagovi ulici 22 v Mariboru na parceli št. 1177, zemljiškoknjižni vložek št. 1306 k.o. Maribor-grad vpiše etažna lastnina v korist Ekonomskega instituta Maribor d.o.o. do celote ter na skupnih prostorih v IV. in V. nadstropju stavbe (sanitarije št. 417 in 418 v IV. nadstropju) 1,28 m² (10,15 %), na skupnih prostorih v V. nadstropju (hodnik št. 511 ter shramba št. 510) 8,73 m² (22,39 %) in skupnih prostorih toplotna podpostaja št. 016 v kleti, recepcija, vetrolov, shramba, pasaže in sanitarije v pritličju, strojnica, dvigalo, stopnišča s pripadajočimi hodniki, označenimi z obrobo z neprekinjeno rdečo črto na projektu za etažne lastnike, 104,78 m² (35,30 %).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasitelja.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 11. 8. 2022

AAA Zlata odličnost