Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

N 59/2017 Os-2917/22, Stran 2047
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi ID znak 657-1098, z naslovom Razlagova ulica 22, Maribor, stoječi na parceli ID znak 657 1177, na predlog priglasiteljice: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor; zoper nasprotna udeleženca: 1. DUOLIFT d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Mihaela Bulović Ćulum, odvetnica v Slovenski Bistrici in 2. ECM Ekonomski center Maribor d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer, Peter Pečenik, odvetnik v Mariboru, 11. 8. 2022 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov:
– pogodba o brezplačnem prenosu z dne 21. 5. 1996, sklenjena med Univerzo v Mariboru, Krekova ulica 5, Maribor in Ekonomskim institutom Maribor d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, s katero je Ekonomski institut Maribor d.o.o. na Univerzo v Mariboru prenesel poslovne prostore v drugem nadstropju poslovne stavbe z naslovom Maribor, Razlagova ulica 22, v izmeri 225,60 m².
– aneks št. 1 k pogodbi o brezplačnem prenosu z dne 21. 5. 1996, sklenjen 14. 6. 2002 med Univerzo v Mariboru, Krekova ulica 5, Maribor in Ekonomskim institutom Maribor d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, v katerem sta pogodbenika podrobneje navedla predmet prenosa, in sicer da zajema celotno drugo nadstropje poslovne stavbe z naslovom Maribor, Razlagova ulica 22, stoječe na parceli št. 1177, vpisani pod vložno številko 1306 k.o. Maribor-grad, pripadajoči del skupnih prostorov vseh lastnikov v stavbi v idealnem deležu in pripadajoči del funkcionalnega zemljišča parcele št. 1177 k.o. Maribor-grad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljice.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 11. 8. 2022 

AAA Zlata odličnost