Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

N 59/2017 Os-2916/22, Stran 2047
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi ID znak 657-1098, z naslovom Razlagova ulica 22, Maribor, stoječi na parceli ID znak 657 1177, na predlog predlagatelja: Jožef Sever, Župančičeva ulica 7, Slovenska Bistrica; zoper nasprotna udeleženca: 1. DUOLIFT d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Mihaela Bulović Ćulum, odvetnica v Slovenski Bistrici in 2. ECM Ekonomski center Maribor d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer, Peter Pečenik, odvetnik v Mariboru, 11. 8. 2022 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov:
– prodajna pogodba z dne 5. 12. 1994, sklenjena med prodajalcem Ekonomski center Maribor p.o., Razlagova ulica 22, Maribor in kupcem Prodent Dental-Medical d.o.o., Ljubljana, Prijateljeva 22, s katero je prodajalec kupcu prodal poslovne prostore v pritličju poslovne stavbe v Mariboru, Razlagova ulica 22, in sicer levo od vhoda prostor v izmeri 126,35 m², pisarno v izmeri 6,75 m² in predprostor v izmeri 11,30 m², v skupni izmeri 144,40 m² ter sorazmerni delež skupnih prostorov stavb in skupnih delov stavbe, stoječe na parceli št. 1177, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku št. 926 k.o. Maribor-grad in na prodanem dovolil vknjižbo etažne lastnine v korist kupca.
– prodajna pogodba z dne 26. 9. 1997, sklenjena med prodajalcem Prodent Dental Medical d.o.o., Jurčkova pot 69, Ljubljana in Jožefom Severjem s.p., Župančičeva 7, Slovenska Bistrica, s katero je prodajalec kupcu prodal poslovne prostore v pritličju poslovne stavbe v Mariboru, Razlagova ulica 22 v izmeri 144,40 m² ter sorazmerni delež skupnih prostorov stavb in skupnih delov stavbe, stoječe na parceli št. 1177, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku št. 926 k.o. Maribor-grad in na prodanem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice v korist kupca.
– listina za ureditev zemljiškoknjižnega stanja z dne 19. 3. 1998, sklenjena med Ekonomskim centrom Maribor p.o., Razlagova ulica 22, Maribor in Jožefom Severjem, s.p., Župančičeva 7, Slovenska Bistrica, ob sodelovanju Prodent Dental-Medical d.o.o., Ljubljana, s katero ugotavljajo, da je v pogodbah z dne 5. 12. 1994 in 26. 9. 1997 napačna navedba številke zemljiškoknjižnega vložka k.o. Maribor-grad, ki je 1306 in ne 926; da prestavljajo sedaj poslovni prostori v lasti Jožefa Severja poslovni prostor št. P01 v izmeri 7,17 m², P02 v izmeri 9,09 m², P03 v izmeri 92,70 m², P04 v izmeri 11,54 m², P05 v izmeri 3,60 m², P07 v izmeri 8,00 m², kar skupaj znaša 144,40 m² ter da znaša površina skupnih prostorov, katerih solastnik je Jožef Sever z vsemi etažnimi lastniki (toplotna podpostaja št. 016 v kleti, recepcija, vetrolov, shramba pasaže in sanitarije v pritličju, strojnica, dvigalo, stopnišča s pripadajočimi hodniki, označenimi z obrobo z neprekinjeno rdečo črto na projektu za etažne lastnike), 27,10 m² (9,13 %).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 11. 8. 2022 

AAA Zlata odličnost