Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

Ob-3098/22, Stran 2043
Na podlagi šestega in devetega odstavka 51. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1, Uradni list RS, št. 25/14) ter 19. člena statuta Kapitalske družbe, d.d., Kapitalska družba, d.d., objavlja
poziv 
za posredovanje predlogov kandidatov za imenovanje v nadzorni svet Kapitalske družbe, d.d. 
1. Pozivamo zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države, da skupaj oblikujejo predlog 2 kandidatov za imenovanje v nadzorni svet Kapitalske družbe, d.d. (ime, priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča), in ga najkasneje do dne 21. 10. 2022 do 12. ure posredujejo na naslov: Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, s pripisom »predlog kandidatov za nadzorni svet«.
2. Pozivamo sindikalne zveze oziroma konfederacije, reprezentativne za območje države, da posredujejo poimenski seznam elektorjev (ime, priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča) in predlog kandidata, za imenovanje v nadzorni svet Kapitalske družbe, d.d. (ime, priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča), in sicer najkasneje do dne 21. 10. 2022 do 12. ure na naslov: Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, s pripisom »seznam elektorjev in predlog kandidata za nadzorni svet«.
Na podlagi pravočasno predloženih seznamov elektorjev ter vloženih kandidatur se dne 10. 11. 2022 izvedejo volitve za oblikovanje predloga kandidata za člana nadzornega sveta Kapitalske družbe, d.d. Volitve bodo potekale na volišču v pritličju poslovne stavbe Smelt na Dunajski cesti 160 v Ljubljani.
Predlogom kandidatov mora biti priloženo njihovo soglasje h kandidaturi, življenjepis (v obliki europass) in izjavi o izpolnjevanju pogojev za člana nadzornega sveta skladno z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 39. členom v zvezi s šestim odstavkom 51. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu.
Kapitalska družba, d.d. 

AAA Zlata odličnost