Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

Dts 95/2022-2 Ob-3091/22, Stran 2043
Državnotožilski svet na podlagi prvega odstavka 194. člena v zvezi s četrtim odstavkom 200. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami; v nadaljevanju ZDT-1) objavlja
poziv 
državnim tožilcem 
k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega državnega tožilca v Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS za štiri leta za polni delovni čas.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV) z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovnih naslovov diplomirani pravnik (UN) in magister prava z dokazili.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Skladno s prvim odstavkom 195. člena v zvezi s četrtim odstavkom 200. člena ZDT-1 se pri dodelitvi posebej upošteva:
1. trajanje državnotožilske službe,
2. zadnja ocena državnotožilske službe in
3. pridobljene izkušnje s področja obravnavanja zadev iz pristojnosti Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS.
Rok za prijavo je 15 dni od objave poziva.
Pisne prijave morajo kandidati poslati na naslov: Državnotožilski svet, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, z oznako na ovojnici »Prijava za dodelitev v POSEBNI ODDELEK«.
Državnotožilski svet 

AAA Zlata odličnost