Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2022 z dne 16. 9. 2022

Kazalo

Št. 039-1/2022-O305 Ob-3073/22, Stran 2039
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) župan Mestne občine Krško, dne 12. 9. 2022, posreduje v objavo najavo javnega razpisa in sporoča, da Mestna občina Krško 16. 9. 2022 objavlja Javni razpis za sofinanciranje urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti v občini Krško za leto 2022. Vse podrobnosti o razpisu, skupaj z razpisno dokumentacijo, so dostopne na spletni strani Mestne občine Krško www.krsko.si. Rok za vložitev vlog je: 15. 10. 2022.
Mestna občina Krško 

AAA Zlata odličnost