Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022

Kazalo

Ob-3015/22, Stran 2020
Svet zavoda Gimnazije Novo mesto na podlagi določb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in spr., v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) in sklepa Sveta zavoda Gimnazije Novo mesto z dne 30. 8. 2022 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju: kandidat) mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje skladno z ZOFVI. Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Kandidat mora pisno prijavo in sledeče priloge: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o pridobljenem nazivu, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, opis dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, reference in življenjepis, program vodenja zavoda za mandatno obdobje, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni, v osmih dneh po objavi razpisa poslati na naslov zavoda Gimnazija Novo mesto, Seidlova cesta 9, 8000 Novo mesto s pripisom »Prijava na razpis ravnatelja/-ice«.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice. Predviden začetek dela bo 26. 1. 2023. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Gimnazije Novo mesto 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti