Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

Kazalo

N 145/2022 Os-2742/22, Stran 1893
Okrajno sodišče v Ljubljani vodi pod opr. št. N 145/2022 na predlog predlagatelja Rudolfa Grm, Velika Štanga 22, Šmartno pri Litiji, ki ga zastopa Odvetniška družba Ukmar iz Sežane, zoper nasprotnega udeleženca Petra Ludvika, Wefenergasse 11, Graz, Avstrija, nepravdni postopek zaradi razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, je bil nasprotni udeleženec Peter Ludvik absolvent kemije, rojen 1. 5. 1936 in je živel na naslovu Wefenergasse 11, 8010 Graz, Avstrija. Nasprotni udeleženec je sin Avgusta Ludvika, uradnika v pokoju, roj. 24. 9. 1900, stan. Wefenergasse 11, Avstrija in nečak Ferda Ludvika, sina Avgusta, roj. 6. 8. 1901, umrlega 29. 10. 1968, nazadnje stanujočega v Ljubljani, Cigaletova ulica 5/II. Po podatkih zemljiške knjige je v korist nasprotnega udeleženca pri nepremičninah katastrska občina 1839 Jablanica parcela 172/2 in 172/4 vknjižena lastninska pravica.
Sodišče poziva pogrešano osebo Petra Ludvika, da se oglasi sodišču, vse, ki kaj vedo o življenju in smrti pogrešanega pa, da to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 8. 7. 2022 

AAA Zlata odličnost