Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

Ob-2668/22, Stran 1794
Direktor družbe BIGU AKADEMIJA, izobraževanje, svetovanje in trgovina, d.o.o., Partizanska cesta 6, 2000 Maribor, matična številka: 6152066000, direktor Kodrič Mori Helena, na podlagi določil prvega odstavka 586. člena ZGD-1 v povezavi z 622.e členom ZGD, objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 29. 6. 2022 je bil v sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru predložen Načrt čezmejne združitve družb BIGU AKADEMIJA, izobraževanje, svetovanje in trgovina, d.o.o., Partizanska cesta 6, 2000 Maribor, matična številka: 6152066000, kot prevzemna družba in BigU Academy d.o.o. za savjetovanje i usluge, s sedežem Maksimirska cesta 119, Zagreb, Republika Hrvaška, MBS: 080407997, OIB 38714531144, vpisana pri trgovačkem sudu v Zagrebu, kot prevzeta družba.
Družbi sta Načrt čezmejne združitve podpisali dne 21. 6. 2022, v obliki notarskega zapisa pri notarju Gorazdu Šifrerju.
2. Na podlagi načrta čezmejne združitve bo izvedeno statusno preoblikovanje in se bo družba in BigU Academy d.o.o. za savjetovanje i usluge, s sedežem v Zagrebu, pripojila k družbi BIGU AKADEMIJA, izobraževanje, svetovanje in trgovina, d.o.o., s sedežem v Mariboru.
3. Na sedežu družbe BIGU AKADEMIJA, izobraževanje, svetovanje in trgovina, d.o.o., je od objave tega sporočila do dneva skupščine oziroma sklepa družbenika, o soglasju k delitvi, vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure, družbeniku na vpogled Načrt čezmejne združitve, opr. št. SV 403/2022, z dne 21. 6. 2022 skupaj s prilogami, Poročilo poslovodstva prevzete in prevzemne družbe o Čezmejni združitvi z dne 21. 6. 2022, zaključna poročila prevzete in prevzemne družbe, Bilance prevzemne in prevzete družbe po stanju na dan 31. 5. 2022 in zadnja tri letna poročila družb, ki se združujejo.
4. Vsak družbenik, upnik ali delavec lahko uveljavlja svoje pravice na način kot to določa ZGD-1. Vsak upnik lahko uveljavlja svoje pravice v skladu z 592. členom ZGD-1 in 622.j členom ter drugimi členi ZGD-1, pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
Upniki lahko uveljavljajo svoje pravice v 30 dneh po objavi tega obvestila.
Družbenik družbe lahko uveljavlja svoje pravice v skladu s 586. členom in drugimi členi Zakona o gospodarskih družbah, pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
Družba BIGU AKADEMIJA, izobraževanje, svetovanje in trgovina, d.o.o. bo družbeniku na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan po prejemu zahteve, brezplačno izročila prepis načrta čezmejne združitve in ostalih listin, vsakemu upniku ali svetu delavcev, če je ustanovljen, pa bo na njegovo zahtevo, najkasneje naslednji delovni dan po prejemu zahteve, brezplačno izročila prepis listin iz tretje točke.
5. Na skupščini družbe se bo razložil Načrt čezmejne združitve, prav tako bo vsak družbenik obveščen o vseh drugih pomembnih informacijah.
BIGU AKADEMIJA, izobraževanje, svetovanje in trgovina, d.o.o. 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti