Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8. 7. 2022

Kazalo

Št. 4300-19/2021/323 Ob-2690/22, Stran 1781
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana objavlja
spremembo Javnega razpisa 
za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti 
V Javnem razpisu za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 209/21 z dne 31. 12. 2021, spremenjen s spremembami, ki sta bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 15/22 z dne 4. 2. 2022 in Uradnem listu RS, št. 28/22 z dne 28. 2. 2022, se v zadnji alineji prvega odstavka namesto pike doda podpičje in za zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– spremenjene odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, št. 15-1/1/MGRT/1 za »Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti« z dne 7. 7. 2022.«
V točki 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, se besedilo od prvega do drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 69.136.449,15 EUR.
Za sklop A je namenjeno 63.424.053,50 EUR, za sklop B pa 5.712.395,65 EUR.«
Za drugim odstavkom točke 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, se briše tabela in doda naslednje besedilo s tabelama:
»Iz namenskih sredstev virov React – EU:
Proračunska postavka 
Programsko območje 
Leto 2022
Leto 2023
Skupaj
PN15.1 – Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva – EU – ReactEU
Celotna Slovenija
7.422.054,28
43.048.860,61
50.470.914,89
PN 15.1 – 15.1 Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva – SLO – React EU
Celotna Slovenija
1.309.774,30
7.596.857,74
8.906.632,04
SKUPAJ
8.731.828,58
50.645.718,35
59.377.546,93
Iz sredstev proračuna Republike Slovenije:
Proračunska postavka 
Leto 2022
Leto 2023
Skupaj
173210 – Trženje in razvoj turizma
0,00 
8.717.631,42
8.717.631,42
200709 – Ukrepi regionalne politike 
1.041.270,80
0,00
1.041.270,80
SKUPAJ
1.041.270,80
8.717.631,42
9.758.902,22
« 
Spremeni se naslov in besedilo 7. točke javnega razpisa, ki se po novem glasi:
»7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike ter sredstvi proračuna Republike Slovenije
Operacije iz sklopa A se financirajo iz treh virov: iz namenskih sredstev evropske kohezijske politike, iz postavk slovenske udeležbe in iz postavk sredstev proračuna Republike Slovenije. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinanciranje operacij za sklop A znaša 85 % : 15 %, v kolikor pa upoštevamo še proračunska sredstva kot tretji vir sofinanciranja, pa razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo ter sredstvi proračuna Republike Slovenije za sofinanciranje operacij za SKLOP A znaša 71,92 % : 12,69 % : 15,39 %.
Operacije iz Sklopa B se financirajo iz dveh virov: iz namenskih sredstev evropske kohezijske politike in iz postavk slovenske udeležbe, pri čemer razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinanciranje operacij za SKLOP B znaša 85 % : 15 %.«
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti