Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

D 26/2021 Os-2180/22, Stran 1406
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Knafel (tudi Knafelj) Franju, roj. 30. 1. 1870, nazadnje stanujočemu Čabar 65, Čabar, Republika Hrvaška, umrlemu 6. 5. 1945.
Tekom obravnavanega zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da bi poleg sodišču znanih potomcev zap. pokojnega sina Knafelj Ivana in zap. pokojne hčerke Poje Frančiške, v poštev za dedovanje po zap. prišli tudi: zap. vdova Apolonija Knafelj, roj. 9. 2. 1879, ki je umrla 24. 3. 1947, zap. hčerka Julijana Kovač, roj. 13. 2. 1908, ki je umrla 22. 11. 1979 in je zapustila sina Knafelj Milana, ki je umrl 7. 4. 1998 in sina Kovač Josipa, ki je bil rojen 17. 3. 1932, nazadnje stanujoč Stube Marka Remsa št. 10, Reka, R Hrvaška in je umrl 17. 2. 1994, zap. hčerka Marija Asoli, ki je bila rojena 7. 3. 1905 in je umrla 21. 9. 1991 in zap. sin Franjo Knafelj ml., ki je bil rojen 26. 8. 1903 in je prav tako že pokojni.
Ker sodišče ni uspelo ugotoviti, kdo so dediči zgoraj navedenih dedičev pok. Knafelj (tudi Knafel) Franja, sodišče s tem oklicem poziva potomce zgoraj navedenih zap. otrok oziroma vse, ki mislijo, da bi prišli v poštev za dedovanje po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 6. 4. 2022 

AAA Zlata odličnost