Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Ob-1782/22, Stran 1013
Svet Bolnišnice za otroke Šentvid pri Stični na podlagi 26. in 27. člena Statuta javnega zavoda Bolnišnice za otroke Šentvid pri Stični, objavlja razpis za
direktorja zavoda (m/ž)
Kandidat/kandidatka mora izpolnjevati naslednje:
– ima najmanj pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom 40 ur na teden.
Zakonski pogoji so:
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– kandidati ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se ga preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– kandidati ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– Fotokopijo diplome oziroma dokazila, iz katerega morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
– Pisno izjavo kandidata o doseženi delovni dobi z opisom delovnih izkušenj, posebno na vodilnih in vodstvenih položajih (opis delovnih izkušenj, čas opravljanja dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oziroma dela).
– Življenjepis kandidata z referencami o dosedanjem delu (Europass).
Pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– izpolnjuje pogoj aktivnega znanja uradnega jezika;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se ga preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se ga preganja po uradni dolžnosti;
– pisno izjavo, da kandidat dovoljuje svetu zavoda pridobitev podatkov iz uradnih evidenc drugih organov za namen preverjanja izpolnjevanja razpisnih pogojev;
– štiriletni načrt dela in razvoja zavoda.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje.
Za nepopolno bo komisija štela tudi vlogo, ko kandidat ne priloži zahtevanih dokazil v objavi razpisa, in vlogo, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan za 4-letni mandat.
Prijave z oznako »Za razpis direktorja (m/ž) zavoda«, skupaj z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev ter priloženim programom dela in razvoja na poslovnem področju zavoda za obdobje njegovega mandata, naj kandidati/kandidatke pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: »Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični.«
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet Bolnišnice za otroke Šentvid pri Stični 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti