Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022

Kazalo

Ob-1770/22, Stran 1009
Svet zavoda Gimnazije Vič, Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o financiranju v vzgoji in izobraževanju ter sklepa seje Sveta zavoda Gimnazije Vič, z dne 24. 2. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Gimnazije Vič 
Kandidat/-ka mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o financiranju v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Nastop dela: 1. 9. 2022.
Pisno prijavo pošljite v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Gimnazija Vič, Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana, s pripisom »za razpis ravnatelja/-ice«.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
2. dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
3. dokazila o delovnih izkušnjah,
4. življenjepis z opisom delovnih izkušenj in pomembnejših dosežkov (v formatu Europass),
5. program vodenja zavoda s poudarkom na načrtovanih spremembah,
6. potrdila v skladu s 107.a členom ZOFVI (potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku ter potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje). Potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca.
Po končanem postopku bodo kandidati/-ke o izbiri obveščeni/-e v zakonskem roku.
Svet zavoda Gimnazije Vič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti