Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

D 140/2020 Os-1038/22, Stran 457
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Jakobu Bonu, sinu Jakoba, rojenem 13. 4. 1897, z zadnjim znanim prebivališčem na naslovu Borjana 94, Breginj, ki je bil razglašen za mrtvega, kot datum njegove smrti pa določen 14. 4. 1967.
Po zapustniku ni zakonitih dedičev, zato sodišče morebitne zapustnikove upnike obvešča, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev). Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri naslovnem sodišču.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo zapuščina postala last Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 4. 1. 2022

AAA Zlata odličnost