Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

D 259/2021 Os-1176/22, Stran 456
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Jakobu Kukcu, pok. Andreja, roj. 26. 4. 1874 – Povir 22/56, umrl dne 7. 3. 1910, z zadnjim stalnim prebivališčem Povir 56, 6210 Sežana, v zemljiški knjigi vpisan kot Jakob, pok. Jakoba Kukec, Povir 56, 6210 Sežana.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 12. 1. 2022

AAA Zlata odličnost