Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

D 256/2021 Os-1161/22, Stran 456
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Zmagoslavu Viktorju (Slavku) Perčiču, pok. Viktorja, roj. 28. 8. 1923 – Tublje pri Komnu, razglašen za mrtvega dne 29. 8. 1998, z zadnjim stalnim prebivališčem Tublje pri Komnu 15, 6221 Dutovlje, v zemljiški knjigi vpisan kot Slavko Perčič, Tublje pri Komnu 15, 6221 Dutovlje.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 12. 1. 2022

AAA Zlata odličnost