Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

II N 9/2021-29 Os-3574/21, Stran 453
Okrožno sodišče v Novem mestu je v nepravdni zadevi opr. št. II N 9/2021 predlagateljice Maruše Šturm, roj. 4. 6. 1989, Paderšičeva ulica 37, Novo mesto, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Štamcar, d.o.o. iz Novega mesta, zoper nasprotnega udeleženca Osuji Uchenna, roj. 2. 11. 1988, Flat 18 Medelra, Court, 30 Brookhill Close, London, SE 18 6 FA, Velika Britanija, dejansko neznanega naslova, zaradi dodelitve mld. otroka, določitve preživnine in stikov, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku, nasprotnemu udeležencu zaradi nezmožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo začasnega zastopnika Odvetniško družbo Simčič in Panjan, o.p., d.o.o. iz Novega mesta, Dalmatinova ulica 1, 8000 Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interese nasprotnega udeleženca v nepravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo prebivališče oziroma dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 2. 12. 2021

AAA Zlata odličnost