Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

Št. 478-0006/2022-2 Ob-1483/22, Stran 448
Občina Kanal ob Soči na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20 – ZIUOPDVE) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja
javni poziv 
za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju za namen postavitve malih sončnih elektrarn 
Občina Kanal ob Soči objavlja namero za ustanovitev stvarne služnosti, na osnovi katere se bo pri nepremičninah:
– Osnovna šola Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal, št. stavbe: 352, parcela št. 536/1, k.o. 2269 Kanal, (v nadaljevanju OŠ Kanal),
– Športna dvorana Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal, št. stavbe 10, parcelna št. 208/3, k.o. 2269 Kanal, (v nadaljevanju ŠD Kanal),
– Osnovna šola Deskle, Srebrničeva ulica 10, 5210 Deskle, št. stavbe 194, parcelna št. 4212/3, k.o. 2276 Deskle, (v nadaljevanju OŠ Deskle),
– Športna dvorana Deskle, Srebrničeva ulica 10, 5210 Deskle, št. stavbe 636, parcelna št. 4212/3, k.o. 2276 Deskle, (v nadaljevanju ŠD Deskle),
– Kulturni dom Deskle, Srebrničeva uliva 18, 5210 Deskle, št. stavbe 315, parcelna št. 4212/3, k.o. 2276 Deskle, (v nadaljevanju KD Deskle)
vknjižila služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, nadzora, obratovanja in izključne uporabe malih sončnih elektrarn ter služnostna pravica dostopa na služeče nepremičnine za potrebe izgradnje, vzdrževanja, nadzora, obratovanja in izključne uporabe malih sončnih elektrarn, in sicer za obdobje 25 let od datuma podpisa služnostne pogodbe.
Nadomestilo za izvrševanje služnosti znaša najmanj 4,375 EUR/m2 površine sončnih celic na malih sončnih elektrarnah za celotno 25 letno pogodbeno obdobje. Vrednost nadomestila za izvrševanje služnosti ne vsebuje davka na dodano vrednost.
Predmet poziva je oddaja služnosti streh za postavitev malih sončnih elektrarn na treh lokacijah:
Osnovna šola in Športna dvorana Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal (OŠ in ŠD Kanal), skupaj največ 260 kW oziroma 273.000 kWh/leto
– merilno mesto 7-4166 OŠ Kanal, varovalke 3x80 A, obračunska moč je merjena 24–55 kW
– merilno mesto 7-4167 Kuhinja OŠ Kanal, varovalke 3x63 A, obračunska moč 43 kW
– merilno mesto 7-127013 ŠD Kanal, varovalke 3x200 A, obračunska moč je merjena 14–58 kW.
Osnovna šola in Športna dvorana Deskle, Srebrničeva ulica 10, 5210 Deskle (OŠ in ŠD Deskle), največ 200 kW, oziroma 210.000 kWh/leto
– merilno mesto 7-118790 OŠ in ŠD Deskle, varovalke 3x80 A, obračunska moč je merjena 9–40 kW.
Kulturni dom Deskle, Srebrničeva ulica 18, 5210 Deskle (KD Deskle), največ 110 kW, oziroma 115.500 kWh/leto
– merilno mesto 7-4226 KD Deskle, varovalke 3x63 A, obračunska moč 43 kW.
Skupaj največ 570 kW s predvideno proizvodnjo 598.500 kWh/leto.
Prijavitelji morajo oddati skupno prijavo za vse lokacije na enotnem obrazcu, objavljenem na spletni strani Občine Kanal ob Soči https://www.obcina-kanal.si/sl/objave-in-razpisi/
Prijavitelj lahko odda skupno prijavo s partnerjem, katerega mora navesti v prijavi.
Občina izraža namero, da lahko s služnostnim upravičencem sklene pogodbo o dobavi električne energije v internem omrežju skladno s pravili zakona, ki ureja javno naročanje.
Služnostni upravičenec se zavezuje, da bo najkasneje v roku enega meseca po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti pričel z deli ter najkasneje v roku 6 mesecev od sklenitve pogodbe o ustanovitvi služnosti tudi postavil male sončne elektrarne na vseh treh lokacijah.
Občina bo izbrala in sklenila pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti najkasneje v roku 30 dni od zaključenega roka za prejem prijav.
Postopek ustanovitve stvarne služnosti se lahko kadar koli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti prekine.
Prijavitelji pošljejo svoje vloge do vključno 21. 3. 2022 na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, p.p. 50, 5213 Kanal, z navedbo »Javni poziv za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju za namen postavitve malih sončnih elektrarn«. Upoštevane bodo vloge, ki jih bo Občina Kanal ob Soči prejela do navedenega datuma oziroma bodo do vključno navedenega dne odposlane s priporočeno pisemsko pošiljko.
Celotna dokumentacija, vezana na predmetni javni poziv, je objavljena na spletni strani Občine Kanal ob Soči https://www.obcina-kanal.si/sl/objave-in-razpisi/
Za dodatne informacije se zainteresirani prijavitelji lahko obrnejo na: e-mail: obcina.kanal@obcina-kanal.si.
Občina Kanal ob Soči 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti