Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18. 2. 2022

Kazalo

Št. 05/2022 Ob-1428/22, Stran 429
Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije na podlagi 6. člena Statuta Društva DRS in Pravilnika o podelitvi nagrad in priznanj Mirka Šubica ter častnih članstev v Društvu DRS objavlja
razpis 
za nagrado in priznanja Mirka Šubica v Društvu restavratorjev Slovenije 
Kandidate za nagrado in priznanja v Društvu DRS lahko predlagajo strokovne organizacije in društva, ki opravljajo strokovne naloge konservatorstva-restavratorstva oziroma varstva kulturne dediščine, posamezniki delujoči na področju konservatorstva-restavratorstva ter člani Društva DRS.
Nagrado Mirka Šubica prejmejo konservatorji-restavratorji ali na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki za življenjsko delo, oziroma vrhunski dosežek v stroki.
Priznanje Mirka Šubica lahko prejmejo konservatorji-restavratorji ali na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki ali skupine za enkratne izjemne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne dediščine ter predstavljanju in popularizaciji konservatorsko-restavratorske stroke v zadnjih dveh zaključenih koledarskih letih oziroma do razpisa.
Študentsko priznanje Mirka Šubica Zlati skalpel lahko prejmejo študenti, posamezniki ali skupine, ki so zaključili najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija konservatorstva-restavratorstva, imajo status študenta oziroma je od zaključka študija preteklo največ dve leti in so izstopali s svojim predanim, domiselnim, samostojnim in nadpovprečno kakovostnim delom v zadnjih dveh zaključenih koledarskih letih, oziroma do razpisa, opazno prispevali k ohranjanju kulturne dediščine.
Častno članstvo Društva DRS se podeli posameznikom, ki so s svojim delom izjemno prispevali k razvoju in uveljavitvi konservatorsko-restavratorske stroke ali Društva DRS.
Predlogi morajo biti pisni in morajo poleg izpolnjenega priloženega obrazca (objavljenega na spletni stran društva www.slodrs.si) vsebovati vso ustrezno dokumentacijo. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Predloge sprejemamo 30 dni po objavi na naslov: Društvo restavratorjev Slovenije (Društvo DRS), Komisija za nagrade, Poljanska 40, 1000 Ljubljana, s pripisom Ne odpiraj!
Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije 

AAA Zlata odličnost