Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

Ob-1180/22, Stran 132
Svet zavoda Osnovne šole Dravlje, Klopčičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa 8. seje Sveta šole, ki je bila 16. 12. 2021, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelj osnovne šole – m/ž
Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), in sicer mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku)
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku 1 leta po začetku mandata.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za delovno mesto ravnatelja. Predviden pričetek dela je: 19. 7. 2022.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, dokazilo o delovnih izkušnjah) pošljite priporočeno po pošti v roku petnajst dni po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Dravlje, Svet šole, Klopčičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za prosto delovno mesto ravnatelj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obveščeni o odločitvi oziroma imenovanju najpozneje v roku 4 mesecev od objave tega razpisa.
Svet zavoda Osnovne šole Dravlje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti