Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

Ob-1148/22, Stran 132
Svet zavoda Zdravstvenega doma Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje, na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami), 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13), 23. člena Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje z dne 26. 2. 2015 in na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 12. 1. 2022, objavlja razpis za imenovanje
direktorja (m/ž)
Javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat (m/ž), ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba najmanj VII. stopnje medicinske, pravne ali ekonomske smeri in
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih.
K prijavi mora kandidat predložiti:
– overjeno dokazilo o izobrazbi,
– življenjepis z navedbo delovnih izkušenj, ki dokazujejo kandidatovo strokovno, vodstveno, organizacijsko in drugo poslovodno sposobnost,
– program razvoja zavoda za mandatno obdobje in
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas za čas trajanja mandata.
Če bo imel izbrani kandidat izobrazbo medicinske smeri, bo opravljal poleg poslovodne tudi funkcijo strokovnega vodje.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti kuverti s priporočeno pošiljko v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS na naslov: Svet zavoda Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje, s pripisom »Prijava na razpis za direktorja – ne odpiraj«.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo povabljeni na predstavitev in razgovor na Svet zavoda. O točnem terminu bodo kandidati obveščeni po elektronski pošti.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Svet javnega zavoda Zdravstvenega doma Trebnje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti