Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

Ob-1144/22, Stran 132
Na podlagi Sklepa Sveta Doma upokojencev Gradišče, sprejetega na 3. redni seji, dne 1. 12. 2021, Svet Doma upokojencev Gradišče, skladno s 56. in 57. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07) ter 34., 35. in 36. členom Statuta Doma upokojencev Gradišče ter 33. in 34. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), razpisuje delovno mesto
direktor (m/ž)
Doma upokojencev Gradišče 
Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, pogoja znanja slovenskega jezika in državljanstva Republike Slovenije, izpolnjuje pogoje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV), in ima:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena tega zakona in 5 let delovnih izkušenj ali
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo ali
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena tega zakona in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po 69. členu ZSV,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje po 56. členu ZSV oziroma mora le-tega opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja.
Od kandidata/-ke se pričakuje, da ima in izkaže vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda, smisel za poslovnost ter delo z ljudmi.
Kandidat k prijavi priloži tudi program dela in vizijo razvoja za mandatno obdobje in življenjepis.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno obdobje petih let.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je potrebno poslati v roku 30 dni od objave v Uradnem listu RS. Prijave kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov Svet zavoda Doma upokojencev Gradišče, Gradišče nad Prvačino 4, 5294 Dornberk, z oznako »Ne odpiraj-prijava na razpis za direktorja zavoda«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni od dneva sprejema Sklepa Sveta zavoda. Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene.
Svet Doma upokojencev Gradišče 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti