Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

Št. 410-4/2022-3 Ob-1115/22, Stran 111
Občina Litija na podlagi Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 10/20), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022 (Uradni list RS, št. 200/20) in Lokalnega programa socialnega varstva v Občini Litija za leti 2021 in 2022, sprejetega dne 21. 12. 2020 na 14. redni seji, s spremembo LPSV za leto 2022, sprejeto dne 22. 11. 2021 na 20. redni seji Občinskega sveta Občine Litija, objavlja
javni razpis in javni poziv 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja socialnega varstva v Občini Litija v letu 2022
1. Predmet javnega razpisa in javnega poziva
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izvedbe programov/projektov s področja socialnega varstva ter programov in projektov veteranskih društev, ki jih bodo izvajalci izvajali za občane Občine Litije v letu 2022.
Programi in projekti, za katere so predlagatelji z enako vsebino že kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih razpisov ali so jim zagotovljena iz drugih proračunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri razdelitvi sredstev na tem razpisu/pozivu.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji, so določeni v 4. členu Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija.
3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev je opredeljena v LPSV za leto 2022.
5. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov: programi/projekti se bodo vrednotili po merilih in kriterijih, določenih v Pravilniku o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa/poziva morajo biti porabljena v letu 2022 za programe/projekte, za katere so bila dodeljena.
7. Rok za oddajo prijav in način oddajanja
Predlogi morajo biti oddani do petka, 25. 2. 2022, osebno v tajništvo Občine Litija, soba 43, do 12. ure, ali poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 25. 2. 2022) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za socialno varstvo 2022«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo oddani po določenem roku za oddajo predlogov, neustrezno naslovljeni ali nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
8. Odpiranje prispelih predlogov: odpiranje bo v sredo, 2. 3. 2022, ob 10. uri; odpiranje ne bo javno.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa predvidoma obveščeni do 4. 4. 2022. Izbrani predlagatelji programa bodo nato prejeli odločbo o izboru programov/projektov, ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija, in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na spletnih straneh www.litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa preko e-pošte: marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.
Občina Litija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti