Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2022 z dne 13. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2022 z dne 13. 7. 2022

Kazalo

2381. Tehnični popravek Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 7264.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) in 27. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) objavljam
T E H N I Č N I  P O P R A V E K 
Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 92/22 z dne 8. 7. 2022, zaporedna številka 2346)
V Sklepu o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 92/22 dne 8. 7. 2022, zaporedna številka 2346, se 1. točka Sklepa pravilno glasi:
»S tem sklepom status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki so v lasti Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji:
Katastrska občina
Parcelne številke
1839 Jablanica
1007/2, 1104/2, 1106/2, 1120/2, 990/2, 1369/2, 1336/6, 1284/8, 1280/2, 1279/2, 1282/4, 1285/2, 1285/2, 1282/5, 1271/8, 1271/10, 1271/11, 1271/12
1846 Liberga
656/2, 659/2, 659/4, 690/7, 691/4, 691/5, 691/7, 704/1, 704/5, 708/1, 708/2, 708/5, 709/1, 724/1, 724/2, 725/58, 725/59, 725/60, 725/54, 725/56, 697, 686/1, 685/1, 1186/7, 1504/4, 1509/6, 1511/2, 1514/7, 1514/9, 8/9, 8/12, 21/2, 9/2, 14/2, 13/2, 14/4, 18/2, 17/3, 19/7, 19/5, 15/3, 16/3, 23/5, 16/1, 17/1, 1769/2, 1772/2, 732/37, 732/39, 2034/32, 2049/5, 815/9, 815/10
1847 Šmartno
305/7, 136/28, 136/27, 136/31, 136/34, 136/39, 136/37, 136/26, 136/24, 102/167, 102/104, 102/106, 102/109, 102/108, 102/113, 102/115, 102/117, 102/119, 102/120, 102/122, 102/126, 102/128, 102/124, 102/130, 102/136, 102/144, 102/140, 102/146, 102/148, 102/150, 102/158, 102/156, 102/160, 102/162, 102/168, 102/166, 102/171, 102/174, 102/176, 102/100, 102/99, 102/98, 1024/6, 1046, 1034/7, 1029/8, 1029/10, 1029/14, 87/11, 1034/4, 1034/6, 22/5, 603/3, 603/4, 804/8, 806/2, 1047/15, 1047/7, 940/12, 19/7
1848 Štanga
1307/2, 1308/2, 416/5, 507/10, 507/9, 507/5, 517/14, 517/17, 439/2
1849 Vintarjevec
1844/2, 1847/2, 1827/2, 1829/4, 1831/2, 1829/6, 1985/1, 1985/2
1851 Gradišče
695/2
2654 Gozd – Reka 
876/12, 855/6, 853/2, 855/8, 853/4, 855/10, 851/2, 849/2, 832/2, 833/8, 833/10, 847/8
2655 Račica
1896/8
« 
Št. 478-1/2022-9
Šmartno pri Litiji, dne 12. julija 2022
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost