Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2022 z dne 30. 3. 2022

Kazalo

16. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb (BATPVSZN), stran 89.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb (BATPVSZN) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb (BATPVSZN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. marca 2022.
Št. 003-02-1/2022-85
Ljubljana, dne 24. marca 2022
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O PRENEHANJU VELJAVNOSTI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O MEDSEBOJNEM SPODBUJANJU IN ZAŠČITI NALOŽB (BATPVSZN) 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb, sklenjen z izmenjavo not 25. avgusta 2021.
2. člen 
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
No. 2021-0.567.708
Opening Note of the Republic of Austria
The Federal Ministry for European and International Affairs of the Republic of Austria presents its compliments to the Embassy of the Republic of Slovenia in Vienna and with reference to the judgment of the Court of Justice of the European Union of 6 March 2018 in Case C-284/16, Achmea, has the honour to propose the conclusion of the following
»Agreement between the Republic of Austria and the Republic of Slovenia on the Termination of the Agreement between the Republic of Austria and the Republic of Slovenia on the mutual promotion and protection of investments (hereinafter referred to as the »Termination Agreement«)
1.  The Agreement between the Republic of Austria and the Republic of Slovenia on the mutual promotion and protection of investments, signed in Vienna on 7 March 2001, (hereinafter referred to as the »Investment Agreement«) shall be terminated in accordance with the provisions set out in this Termination Agreement.
2. For greater certainty, the Parties expressly agree that Article 16 Paragraph 3 of the Investment Agreement, which extends the protection of investment made prior to the date of termination, shall be terminated and shall thus not produce any legal effects after the entry into force of this Termination Agreement.«
The Federal Ministry for European and International Affairs of the Republic of Austria proposes that in case the Republic of Slovenia accepts the abovementioned proposal, this note verbale together with the note verbale received in reply from the Republic of Slovenia shall constitute the Termination Agreement, which is authentic in the English language only.
The Termination Agreement shall enter into force on the first day of the first month following the date of the receipt of the latter of the notifications by the Parties that the respective internal procedures for the entry into force of the Termination Agreement have been fulfilled.
The Federal Ministry for European and International Affairs of the Republic of Austria avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Slovenia in Vienna the assurances of its highest consideration.
Vienna, 12 August 2021
To the Embassy of the Republic
of Slovenia in Vienna
Kolingasse 12
1090 Vienna
No: VDU-163/21
NOTE VERBALE
The Embassy of the Republic of Slovenia in Vienna presents its compliments to the Federal Ministry for European and International Affairs of the Republic of Austria and with reference to the note verbale No. 2021-0.567.708 of 12 August 2021 of the Federal Ministry for European and International Affairs of the Republic of Austria, has the honour to inform that the Republic of Slovenia agrees to conclude the following
“Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Austria on the Termination of the Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Austria on the mutual promotion and protection of investments (hereinafter referred to as the “Termination Agreement”)
1. The Agreement between the Republic of Slovenia and the Republic of Austria on the mutual promotion and protection of investments, signed in Vienna on 7 March 2001, (hereinafter referred to as the “Investment Agreement”) shall be terminated in accordance with the provisions set out in this Termination Agreement.
2. For greater certainty, the Parties expressly agree that Article 16 Paragraph 3 of the Investment Agreement, which extends the protection of investment made prior to the date of termination, shall be terminated and shall thus not produce any legal effects after the entry into force of this Termination Agreement.”
The Republic of Slovenia accepts that the note verbale No. 2021-0.567.708 of 12 August 2021 of the Federal Ministry for European and International Affairs of the Republic of Austria and this note verbale shall constitute the Termination Agreement, which is authentic in the English language only.
The Termination Agreement shall enter into force on the first day of the first month following the date of the receipt of the latter of the notifications by the Parties that the respective internal procedures for the entry into force of the Agreement have been fulfilled.
The Embassy of the Republic of Slovenia in Vienna avails itself of this opportunity to renew to Federal Ministry for European and International Affairs of the Republic of Austria the assurances of its highest consideration.
Vienna, 25 August 2021
FEDERAL MINISTRY FOR EUROPEAN
AND INTERNATIONAL AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA
VIENNA
Št. 2021-0.567.708
Začetna nota Republike Avstrije
Zvezno ministrstvo za evropske in mednarodne zadeve Republike Avstrije izraža svoje odlično spoštovanje Veleposlaništvu Republike Slovenije na Dunaju in ima v zvezi s sodbo Sodišča Evropske unije z dne 6. marca 2018 v zadevi C-284/16, Achmea, čast predlagati, da se sklene naslednji
»Sporazum med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o prenehanju veljavnosti)
1. Sporazum med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb, podpisan na Dunaju 7. marca 2001 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o naložbah), preneha veljati v skladu z določbami Sporazuma o prenehanju veljavnosti.
2. Pogodbenici se zaradi večje jasnosti izrecno strinjata, da preneha veljati tretji odstavek 16. člena Sporazuma o naložbah o podaljšanju zaščite za naložbe, ki so bile izvedene pred datumom prenehanja veljavnosti Sporazuma o naložbah, in zato nima nobenih pravnih učinkov po datumu začetka veljavnosti Sporazuma o prenehanju veljavnosti.«
Zvezno ministrstvo za evropske in mednarodne zadeve Republike Avstrije predlaga, da se, če Republika Slovenija sprejme zgoraj navedeni predlog, ta verbalna nota skupaj z verbalno noto Republike Slovenije v odgovor nanjo, šteje za Sporazum o prenehanju veljavnosti, ki je verodostojen samo v angleškem jeziku.
Sporazum o prenehanju veljavnosti začne veljati prvi dan prvega meseca po datumu, ko pogodbenici prejmeta uradno pisno obvestilo, da so bili opravljeni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti Sporazuma o prenehanju veljavnosti.
Zvezno ministrstvo za evropske in mednarodne zadeve Republike Avstrije izkorišča tudi to priložnost, da Veleposlaništvu Republike Slovenije na Dunaju ponovno izrazi svoje odlično spoštovanje.
Dunaj, 12. avgust 2021
Veleposlaništvo Republike
Slovenije na Dunaju
Kolingasse 12
1090 Dunaj
Št.: VDU-163/21
VERBALNA NOTA
Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju izraža svoje odlično spoštovanje Zveznemu ministrstvu za evropske in mednarodne zadeve Republike Avstrije in ima v zvezi z verbalno noto Zveznega ministrstva za evropske in mednarodne zadeve Republike Avstrije št. 2021-0.567.708 z dne 12. avgusta 2021 čast sporočiti, da se Republika Slovenija strinja, da se sklene naslednji
»Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o odpovedi Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o prenehanju veljavnosti)
1. Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb, podpisan na Dunaju 7. marca 2001 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o naložbah), preneha veljati v skladu z določbami Sporazuma o prenehanju veljavnosti.
2. Pogodbenici se zaradi večje jasnosti izrecno strinjata, da preneha veljati tretji odstavek 16. člena Sporazuma o naložbah o podaljšanju zaščite za naložbe, ki so bile izvedene pred datumom prenehanja veljavnosti Sporazuma o naložbah, in zato nima nobenih pravnih učinkov po datumu začetka veljavnosti Sporazuma o prenehanju veljavnosti.«
Republika Slovenija se strinja, da verbalna nota Zveznega ministrstva za evropske in mednarodne zadeve Republike Avstrije št. 2021-0.567.708 z dne 12. avgusta 2021 in ta verbalna nota štejeta za Sporazum o prenehanju veljavnosti, ki je verodostojen samo v angleškem jeziku.
Sporazum o prenehanju veljavnosti začne veljati prvi dan prvega meseca po datumu, ko pogodbenici prejmeta uradno pisno obvestilo, da so bili opravljeni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti Sporazuma o prenehanju veljavnosti.
Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju izkorišča tudi to priložnost, da Zveznemu ministrstvu za evropske in mednarodne zadeve Republike Avstrije ponovno izrazi svoje odlično spoštovanje.
Dunaj, 25. avgust 2021
ZVEZNO MINISTRSTVO ZA EVROPSKE
IN MEDNARODNE ZADEVE
REPUBLIKE AVSTRIJE
DUNAJ
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 410-01/22-1/9
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2583-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti