Uradni list

Številka 166
Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022

Kazalo

4272. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem, stran 14043.

  
Na podlagi drugega odstavka 61. člena, prvega odstavka 284.a člena in tretjega odstavka 325. člena v zvezi z drugim odstavkom 285. člena, drugim odstavkom 317. člena, drugim odstavkom 321. člena in šestim odstavkom 325. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US, 87/22 – odl. US in 163/22) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem 
1. člen 
V Pravilniku o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Uradni list RS, št. 80/19, 195/20, 43/22 in 54/22) se Priloga 1 nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
2. člen 
Priloga 1A se nadomesti z novo Prilogo 1A, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
Priloga 8 se nadomesti z novo Prilogo 8, ki je kot Priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
Priloga 9 se nadomesti z novo Prilogo 9, ki je kot Priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremenjene Priloga 1, Priloga 1A, Priloga 2 in Priloga 8 pravilnika se uporabljajo za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2023.
Do začetka uporabe spremenjenih Priloge 1, Priloge 1A, Priloge 2 in Priloge 8 pravilnika se uporabljajo Priloga 1, Priloga 1A, Priloga 2 in Priloga 8 Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Uradni list RS, št. 80/19, 195/20, 43/22 in 54/22).
Št. 007-1156/2022/8
Ljubljana, dne 28. decembra 2022
EVA 2022-1611-0156
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost