Uradni list

Številka 165
Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 165/2022 z dne 29. 12. 2022

Kazalo

4238. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, stran 13920.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) in 7. točke I. poglavja Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20, 88/21, 181/21 in 136/22) Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Klemen Boštjančič, minister za finance, Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje, Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Zdravniška zbornica Slovenije, ki jo zastopa prof. dr. Bojana Beović
in
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Irena Ilešič Čujovič,
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Jus,
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Vladimir Lazić,
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije, ki ga zastopa Mateja Klep Breskvar,
SINCE07 Sindikat centrov za socialno delo, ki ga zastopa Perica Radonjić,
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, ki ga zastopa Branimir Štrukelj,
Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J, ki ga zastopa Jožefa Frangeš,
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest in nazivov v skladu z 2. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) ter realizacije 2., 3., 4. in 9. člena Sporazuma o razreševanju stavkovnih zavez in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj.
2. člen 
(veljavnost za zaposlene pri koncesionarjih) 
Določbe tega aneksa in Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20, 88/21, 181/21 in 136/22) se kot obvezni minimalni standard uporabljajo tudi za delodajalce in pri njih zaposlene delavce, ki izvajajo dejavnost v okviru javne mreže zdravstvene službe ali socialno varstvene dejavnosti.
3. člen 
(uvrstitve delovnih mest in nazivov plačne podskupine E1) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 46/17, 80/18, 181/21 in 136/22; v nadaljnjem besedilu: Aneks) se v prvem odstavku 3. člena tabela »Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Tabela Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1, ki se uporablja od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023:
Zap. št. DM/N
Šifra delovnega mesta
Delovno mesto
Tarifni razred
Šifra naziva
Naziv
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
E017001 
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU
VII/2
0
35
45
2
E017042
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO
VII/2
0
37
47
3
E017002
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 1
VII/2
0
42
52
4
E017043
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD1
VII/2
0
42
52
5
E017003
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 2
VII/2
0
40
50
6
E017044
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD2
VII/2
0
40
50
7
E017004
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 3
VII/2
0
39
49
8
E017045
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD3
VII/2
0
39
49
9
E017005
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ
VII/2
0
31
41
10
E017046
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ I
VII/2
0
33
43
11
E017047
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ II
VII/2
0
33
43
12
E017018
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
0
43
53
13
E017019
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
0
46
56
14
E017020
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
0
46
56
15
E017021
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
0
45
55
16
E017022
ZOBOZDRAVNIK
VII/2
0
35
45
17
E017048
ZOBOZDRAVNIK PRIPRAVNIK
VII/2
0
31
41
18
E017023
ZOBOZDRAVNIK PPD 1
VII/2
0
42
52
19
E017024
ZOBOZDRAVNIK PPD 2
VII/2
0
40
50
20
E017025
ZOBOZDRAVNIK PPD 3
VII/2
0
39
49
21
E017026
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III
VII/2
0
40
50
22
E017027
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
VII/2
0
45
55
23
E017028
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2
VII/2
0
43
53
24
E017029
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3
VII/2
0
42
52
25
E017030
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II
VII/2
0
42
52
26
E017031
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1
VII/2
0
47
57
27
E017032
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2
VII/2
0
45
55
28
E017033
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD3
VII/2
0
44
54
29
E017034
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I
VII/2
0
43
53
30
E017035
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1
VII/2
0
46
56
31
E017036
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD2
VII/2
0
46
56
32
E017037
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3
VII/2
0
45
55
33
E017038
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
0
46
56
34
E017039
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
0
51
57
35
E017040
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
0
49
57
36
E017041
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
0
48
57
37
E018001 
ZDRAVNIK SPECIALIST II
VIII
0
41
51
38
E018002
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 1
VIII
0
46
56
39
E018003
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 2
VIII
0
44
54
40
E018004
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 3
VIII
0
43
53
41
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC
VIII
1
ZDRAVNIK SVETOVALEC VIŠJI SVETNIK
53
57
42
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC
VIII
2
ZDRAVNIK SVETOVALEC SVETNIK
49
54
43
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC
VIII
3
ZDRAVNIK SVETOVALEC PRIMARIJ
47
52
44
E018018
ZDRAVNIK SPECIALIST
VIII
0
47
57
45
E018019
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
VIII
0
50
57
46
E018020
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2
VIII
0
48
57
47
E018021
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3
VIII
0
47
57
48
E018022
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST
VIII
0
50
57
49
E018023
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
VIII
0
55
57
50
E018024
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2
VIII
0
53
57
51
E018025
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3
VIII
0
52
57
Tabela: Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1, ki se uporablja od 1. aprila 2023:
Zap. št. DM/N
Šifra delovnega mesta
Delovno mesto
Tarifni razred
Šifra naziva
Naziv
PR brez napr.
PR z napr.
1
E017001 
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU
VII/2
0
36
46
2
E017042
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO
VII/2
0
41
51
3
E017002
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 1
VII/2
0
45
55
4
E017043
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD1
VII/2
0
46
56
5
E017003
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 2
VII/2
0
43
53
6
E017044
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD2
VII/2
0
44
54
7
E017004
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 3
VII/2
0
42
52
8
E017045
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD3
VII/2
0
43
53
9
E017005
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ
VII/2
0
32
42
10
E017046
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ I
VII/2
0
35
45
11
E017047
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ II
VII/2
0
41
51
12
E017018
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
0
46
56
13
E017019
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
0
51
61
14
E017020
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
0
49
59
15
E017021
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
0
48
58
16
E017022
ZOBOZDRAVNIK
VII/2
0
36
46
17
E017048
ZOBOZDRAVNIK PRIPRAVNIK
VII/2
0
35
45
18
E017023
ZOBOZDRAVNIK PPD 1
VII/2
0
45
55
19
E017024
ZOBOZDRAVNIK PPD 2
VII/2
0
43
53
20
E017025
ZOBOZDRAVNIK PPD 3
VII/2
0
42
52
21
E017026
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III
VII/2
0
43
53
22
E017027
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
VII/2
0
48
58
23
E017028
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2
VII/2
0
46
56
24
E017029
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3
VII/2
0
45
55
25
E017030
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II
VII/2
0
45
55
26
E017031
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1
VII/2
0
50
60
27
E017032
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2
VII/2
0
48
58
28
E017033
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD3
VII/2
0
47
57
29
E017034
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I
VII/2
0
46
56
30
E017035
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1
VII/2
0
51
61
31
E017036
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD2
VII/2
0
49
59
32
E017037
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3
VII/2
0
48
58
33
E017038
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
0
48
58
34
E017039
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
0
53
63
35
E017040
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
0
51
61
36
E017041
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
0
50
60
37
E018001 
ZDRAVNIK SPECIALIST II
VIII
0
42
52
38
E018002
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 1
VIII
0
47
57
39
E018003
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 2
VIII
0
45
55
40
E018004
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 3
VIII
0
44
54
41
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC
VIII
1
ZDRAVNIK SVETOVALEC VIŠJI SVETNIK
55
60
42
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC
VIII
2
ZDRAVNIK SVETOVALEC SVETNIK
51
56
43
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC
VIII
3
ZDRAVNIK SVETOVALEC PRIMARIJ
49
54
44
E018018
ZDRAVNIK SPECIALIST
VIII
0
50
60
45
E018019
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
VIII
0
55
65
46
E018020
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2
VIII
0
53
63
47
E018021
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3
VIII
0
52
62
48
E018022
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST
VIII
0
52
62
49
E018023
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
VIII
0
57
66
50
E018024
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2
VIII
0
55
65
51
E018025
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3
VIII
0
54
64
«. 
4. člen 
(določitev plačnih razredov plačnih podskupin E2 in E4) 
(1) V Aneksu se v tretjem odstavku 3. člena tabela »Delovna mesta plačne podskupine E2« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Tabela Delovna mesta plačne podskupine E2, ki se uporablja od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023:
Zap. št. DM/N
Šifra delovnega mesta
Delovno mesto
Tarifni razred
Šifra naziva
Naziv
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
E023001
GALENSKI LABORANT II
III
0
16
26
2
E024001
FARMACEVTSKI PROCESNIČAR
IV
0
20
30
3
E024002
GALENSKI LABORANT I
IV
0
19
29
4
E025001
FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO S CITOSTATIKI
V
0
27
37
5
E025003
FARMACEVTSKI TEHNIK I
V
0
25
35
6
E025004
FARMACEVTSKI TEHNIK II
V
0
24
34
7
E025005
FARMACEVTSKI TEHNIK III 
V
0
22
32
8
E025008
FARMACEVTSKI TEHNIK III (I)
V
0
23
33
E025006
FARMACEVTSKI TEHNIK I S SPECIALNIMI ZNANJI
V
0
26
36
10
E025007
FARMACEVTSKI TEHNIK II S SPECIALNIMI ZNANJI
V
0
25
35
11
E026001
INŽENIR FARMACIJE – DELO S CITOSTATIKI
VI
0
33
43
12
E026003
INŽENIR FARMACIJE I
VI
0
32
42
13
E027001
FARMACEVT – DELO S CITOSTATIKI
VII/2
0
40
50
14
E027002
FARMACEVT – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
VII/2
0
40
50
15
E027003
FARMACEVT I
VII/2
0
39
49
16
E027004
FARMACEVT II
VII/2
0
38
48
17
E027005
FARMACEVT III
VII/2
0
34
44
18
E027014
FARMACEVT III (I)
VII/2
0
35
45
19
E027006
STROKOVNI SODELAVEC I – GALENSKI LABORATORIJ
VII/2
0
36
46
20
E027007
STROKOVNI SODELAVEC II – GALENSKI LABORATORIJ
VII/1
0
33
43
21
E027011
BOLNIŠNIČNI FARMACEVT
VII/2
0
39
49
22
E027012
VIŠJI FARMACEVT
VII/2
0
40
50
23
E027013
FARMACEVT SPECIALIZANT
VII/2
0
40
50
24
E028001
BOLNIŠNIČNI FARMACEVT SPECIALIST 
VIII
0
47
57
25
E028002
FARMACEVT SPECIALIST – DELO S CITOSTATIKI
VIII
0
46
56
26
E028003
FARMACEVT SPECIALIST – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
VIII
0
46
56
27
E028004
FARMACEVT SPECIALIST I
VIII
0
46
56
28
E028005
FARMACEVT SPECIALIST II 
VIII
0
42
52
29
E028007
FARMACEVT SPECIALIST II (I)
VIII
0
43
53
30
E029001
FARMACEVT SPECIALIST KONZULTANT
IX
0
47
57
31
E027008
FARMACEVT ZAČETNIK
VII/2
0
33
43
32
E027009
FARMACEVT I S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
0
41
51
33
E027010
FARMACEVT II S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
0
40
50
34
E028006
FARMACEVT SPECIALIST II S SPECIALNIMI ZNANJI
VIII
0
46
56
Tabela Delovna mesta plačne podskupine E2, ki se uporablja od 1. aprila 2023:
Zap. št. DM/N
Šifra delovnega mesta
Delovno mesto
Tarifni razred
Šifra naziva
Naziv
PR brez napr.
PR z napr.
1
E023001
GALENSKI LABORANT II
III
0
17
27
2
E024001
FARMACEVTSKI PROCESNIČAR
IV
0
21
31
3
E024002
GALENSKI LABORANT I
IV
0
20
30
4
E025001
FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO S CITOSTATIKI
V
0
27
37
5
E025003
FARMACEVTSKI TEHNIK I
V
0
25
35
6
E025004
FARMACEVTSKI TEHNIK II
V
0
25
35
7
E025005
FARMACEVTSKI TEHNIK III 
V
0
23
33
E025008
FARMACEVTSKI TEHNIK III (I)
V
0
24
34
9
E025006
FARMACEVTSKI TEHNIK I S SPECIALNIMI ZNANJI
V
0
26
36
10
E025007
FARMACEVTSKI TEHNIK II S SPECIALNIMI ZNANJI
V
0
26
36
11
E026001
INŽENIR FARMACIJE – DELO S CITOSTATIKI
VI
0
34
44
12
E026003
INŽENIR FARMACIJE I
VI
0
33
43
13
E027001
FARMACEVT – DELO S CITOSTATIKI
VII/2
0
41
51
14
E027002
FARMACEVT – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
VII/2
0
41
51
15
E027003
FARMACEVT I
VII/2
0
40
50
16
E027004
FARMACEVT II
VII/2
0
39
49
17
E027005
FARMACEVT III
VII/2
0
35
45
18 
E027014
FARMACEVT III (I)
VII/2
0
36
46
19
E027006
STROKOVNI SODELAVEC I – GALENSKI LABORATORIJ
VII/2
0
37
47
20
E027007
STROKOVNI SODELAVEC II – GALENSKI LABORATORIJ
VII/1
0
34
44
21
E027011
BOLNIŠNIČNI FARMACEVT
VII/2
0
40
50
22
E027012
VIŠJI FARMACEVT
VII/2
0
40
50
23
E027013
FARMACEVT SPECIALIZANT
VII/2
0
40
50
24
E028001
BOLNIŠNIČNI FARMACEVT SPECIALIST 
VIII
0
48
58
25
E028002
FARMACEVT SPECIALIST – DELO S CITOSTATIKI
VIII
0
49
59
26
E028003
FARMACEVT SPECIALIST – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
VIII
0
49
59
27
E028004
FARMACEVT SPECIALIST I
VIII
0
47
57
28
E028005
FARMACEVT SPECIALIST II 
VIII
0
43
53
29
E028007
FARMACEVT SPECIALIST II (I)
VIII
0
44
54
30
E029001
FARMACEVT SPECIALIST KONZULTANT
IX
0
51
61
31
E027008
FARMACEVT ZAČETNIK
VII/2
0
34
44
32
E027009
FARMACEVT I S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
0
42
52
33
E027010
FARMACEVT II S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
0
41
51
34
E028006
FARMACEVT SPECIALIST II S SPECIALNIMI ZNANJI
VIII
0
47
57
«. 
(2) V Aneksu se v četrtem odstavku 3. člena tabela »Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E2« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Tabela Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E2, ki se uporablja od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023:
Zap. št. DM/N
Šifra delovnega mesta
Delovno mesto
Tarifni razred
Šifra naziva
Naziv
Plačni razred brez napr. MIN
Plačni razred brez napr. MAX
1
E027950
VODJA I
VII/2
0
44
49
2
E028951
VODJA I
VIII
0
45
50
3
E029952
VODJA I
IX
0
45
50
4
E027955
VODJA II
VII/2
0
40
45
5
E028956
VODJA II
VIII
0
41
46
6
E029957
VODJA II
IX
0
41
46
7
E027960
VODJA III
VII/1
0
38
43
8
E027961
VODJA III
VII/2
0
38
43
9
E028962
VODJA III
VIII
0
39
44
10
E027965
VODJA IV
VII/1
0
36
41
11
E027966
VODJA IV
VII/2
0
36
41
12
E026970
VODJA V
VI
0
34
39
13
E027971
VODJA V
VII/1
0
34
39
14
E025975
VODJA VI
V
0
29
34
15
E026976
VODJA VI
VI
0
29
34
16
E025980
VODJA VII
V
0
28
33
17
E025981
VODJA VIII
V
0
25
30
Tabela Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E2, ki se uporablja od 1. aprila 2023:
Zap. št. DM/N
Šifra delovnega mesta
Delovno mesto
Tarifni razred
Šifra naziva
Naziv
Plačni razred brez napr. MIN
Plačni razred brez napr. MAX
1
E027950
VODJA I
VII/2
0
47
52
2
E028951
VODJA I
VIII
0
48
53
3
E029952
VODJA I
IX
0
48
53
4
E027955
VODJA II
VII/2
0
43
48
5
E028956
VODJA II
VIII
0
44
49
6
E029957
VODJA II
IX
0
44
49
7
E027960
VODJA III
VII/1
0
39
44
8
E027961
VODJA III
VII/2
0
39
44
9
E028962
VODJA III
VIII
0
40
45
10
E027965
VODJA IV
VII/1
0
37
42
11
E027966
VODJA IV
VII/2
0
37
42
12
E026970
VODJA V
VI
0
35
40
13
E027971
VODJA V
VII/1
0
35
40
14
E025975
VODJA VI
V
0
30
35
15
E026976
VODJA VI
VI
0
30
35
16
E025980
VODJA VII
V
0
29
34
17
E025981
VODJA VIII
V
0
26
31
«. 
(3) V Aneksu se v enajstem odstavku 3. člena tabela »Delovna mesta plačne podskupine E4« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Tabela Delovna mesta plačne podskupine E4, ki se uporablja od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023:
Zap. št. DM/N
Šifra delovnega mesta
Delovno mesto
Tarifni razred
Šifra naziva
Naziv
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
E042001
STREŽNICA V ZDRAVSTVU
II
0
17
27
E042003
STREŽNICA V ZDRAVSTVU S POSEBNIMI ZNANJI 
II
0
18
28
E042004
POMOŽNI LABORATORIJSKI DELAVEC
II
0
14
24
4
E042005
LEKARNIŠKI STREŽNIK
II
0
14
24
5
E042002
OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI
II
0
17
27
6
E043001
LABORANT II
III
0
15
25
7
E043002
SPREMLJEVALEC BOLNIKOV
III
0
15
25
8
E043003
TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE II
III
0
16
26
9
E043004
LABORANT (I) DELO V IOS
III
0
17
27
10
E043005
LABORANT (II) DELO V IOS
III
0
16
26
11
E044001
DELOVNI INŠTRUKTOR II
IV
0
20
30
12
E044002
FOTOLABORANT
IV
0
19
29
13
E044003
IZVAJALEC DDDD STORITEV
IV
0
19
29
14
E044004
LABORANT I
IV
0
19
29
15
E044005
OBDUKCIJSKI POMOČNIK II
IV
0
21
31
16
E044006
TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE I
IV
0
19
29
17
E044007
VOZNIK REŠEVALEC II
IV
0
20
30
18
E045001
DELOVNI INŠTRUKTOR I
V
0
25
35
19
E045004
LABORATORIJSKI TEHNIK (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
V
0
29
39
20
E045005
LABORATORIJSKI TEHNIK I
V
0
25
35
21
E045006
LABORATORIJSKI TEHNIK II
V
0
24
34
22
E045007
LABORATORIJSKI TEHNIK III
V
0
22
32
23
E045025
LABORATORIJSKI TEHNIK III (I)
V
0
23
33
24
E045008
OBDUKCIJSKI POMOČNIK I
V
0
27
37
25
E045026
ORTOPEDSKI TEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI
V
0
25
35
26
E045009
ORTOPEDSKI TEHNIK I
V
0
25
35
27
E045010
ORTOPEDSKI TEHNIK II
V
0
24
34
28
E045011
ORTOPEDSKI TEHNIK III
V
0
23
33
29
E045012
SANITARNI TEHNIK I
V
0
25
35
30
E045013
SANITARNI TEHNIK II
V
0
24
34
31
E045014
SANITARNI TEHNIK III
V
0
23
33
32
E045015
VOZNIK REŠEVALEC I
V
0
26
36
33
E045016
ZDRAVSTVENI SODELAVEC III
V
0
24
34
34
E045027
ZOBOTEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI
V
0
25
35
35
E045017
ZOBOTEHNIK I
V
0
25
35
36
E045018
ZOBOTEHNIK II
V
0
24
34
37
E045019
ZOBOTEHNIK III
V
0
23
33
38
E045020
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I)
V
0
24
34
39
E045023
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (II)
V
0
23
33
40
E045024
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (III)
V
0
22
32
41 
E045022
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC – DELO V URGENTNI DEJAVNOSTI
V
0
24
34
42 
E045028
LABORATORIJSKI TEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI 
V
0
26
36
43
E046001
DENTIST
VI
0
32
42
44
E046002
INŽENIR ZOBNE PROTETIKE
VI
0
29
39
45
E046003
INŽENIR ZOBNE PROTETIKE S SPECIALNIMI ZNANJI
VI
0
31
41
46
E046004
USTNI HIGIENIK
VI
0
29
39
47
E046005
STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI II – NLZOH
VI
0
29
39
48
E047095
BIOMEDICINSKI INŽENIR S SPECIALNIMI ZNANJI 
VII/2
0
42
52
49
E047001
ANALITIK LABORATORIJSKE MEDICINE – IZOTOPNI LABORATORIJ
VII/2
0
40
50
50
E047002
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I 
VII/2
0
39
49
51
E047003
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II
VII/2
0
37
47
52
E047004
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III
VII/2
0
35
45
53
E047005
ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU I
VII/2
0
40
50
54
E047006
ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU II
VII/2
0
37
47
55
E047007
ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU III
VII/1
0
36
46
56
E047008
ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU I
VII/2
0
38
48
57
E047009
ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU II
VII/2
0
36
46
58
E047010
ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU III
VII/1
0
35
45
59
E047011
DELOVNI TERAPEVT – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/1
0
37
47
60
E047089
DELOVNI TERAPEVT V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE
VII/1
0
38
48
61
E047096
DELOVNI TERAPEVT I 
VII/1
0
36
46
62
E047097
DELOVNI TERAPEVT II
VII/1
0
34
44
63
E047098
DELOVNI TERAPEVT III 
VII/1
0
33
43
64
E047015
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
36
46
65
E047016
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST VII/2
VII/2
0
38
48
66
E047017
DELOVNI TERAPEVT SVETOVALEC
VII/1
0
37
47
67
E047020
FIZIOTERAPEVT – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/1
0
36
46
68
E047021
FIZIOTERAPEVT – INTENZIVNA TERAPIJA III
VII/1
0
37
47
69
E047099
FIZIOTERAPEVT I 
VII/1
0
35
45
70
E047100
FIZIOTERAPEVT II 
VII/1
0
34
44
71
E047024 
FIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA)
VII/1
0
31
41
72
E047101 
FIZIOTERAPEVT III 
VII/1
0
33
43
73
E047025
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
36
46
74
E047026
FIZIOTERAPEVT VII/2
VII/2
0
38
48
75
E047027
FIZIOTERAPEVT SVETOVALEC
VII/1
0
37
47
76
E047028
HIGIENIK
VII/1
0
33
43
77
E047029
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
0
36
46
78
E047030
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – IZOTOPNI LABORATORIJ
VII/1
0
37
47
79
E047031
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I
VII/1
0
36
46
80
E047032
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE II
VII/1
0
34
44
81
E047033
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III
VII/1
0
33
43
82
E047034
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE V TRANSFUZIJSKI MEDICINI – INTERPRETATOR REZULTATOV
VII/1
0
36
46
83
E047035
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE I – INŠTRUKTOR
VII/1
0
35
45
84
E047036
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE II
VII/1
0
33
43
85
E047079
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE III
VII/1
0
31
41
86
E047080
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE SPECIALIST
VII/2
0
36
46
87
E047037
LOGOPED I
VII/2
0
36
46
88
E047038
LOGOPED II
VII/2
0
34
44
89
E047081
LOGOPED – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
0
37
47
90
E047082
SPECIALIZANT KLINIČNE LOGOPEDIJE
VII/2
0
40
50
91
E047039
MEDICINSKI EMBRIOLOG I
VII/2
0
39
49
92
E047040
MEDICINSKI EMBRIOLOG II
VII/2
0
37
47
93
E047041
MEDICINSKI EMBRIOLOG III
VII/2
0
35
45
94
E047042
MEDICINSKI FIZIK
VII/2
0
39
49
95
E047043
NACIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA III
VII/2
0
37
47
96
E047044
NACIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA IV
VII/1
0
34
44
97
E047045
PEDAGOG II
VII/2
0
35
45
98
E047046
PEDAGOG II – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
0
36
46
99
E047047
PEDAGOG III
VII/2
0
33
43
100
E047048
PREHRANSKI SVETOVALEC I
VII/2
0
35
45
101
E047049
PREHRANSKI SVETOVALEC II
VII/1
0
33
43
102
E047050
PSIHOLOG – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
0
37
47
103
E047051
PSIHOLOG II
VII/2
0
36
46
104
E047052
PSIHOLOG III
VII/2
0
34
44
105
E047083
PSIHOLOG I
VII/2
0
37
47
106
E047053
RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST
VII/1
0
39
49
107
E047054
RADIOLOŠKI INŽENIR I
VII/1
0
38
48
108
E047055
RADIOLOŠKI INŽENIR II
VII/1
0
36
46
109
E047056
RADIOLOŠKI INŽENIR III
VII/1
0
33
43
110
E047102
RADIOLOŠKI INŽENIR III (I)
VII/1
0
35
45
111
E047057
RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC
VII/1
0
39
49
112
E047058
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC III
VII/2
0
38
48
113
E047059
REGIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA III
VII/2
0
35
45
114
E047060
REGIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA IV
VII/1
0
33
43
115
E047061
REHABILITACIJSKI TEHNOLOG I
VII/2
0
36
46
116
E047062
REHABILITACIJSKI TEHNOLOG II
VII/1
0
33
43
117
E047063
SAMOSTOJNI ZDRAVSTVENI ANALITIK I
VII/2
0
37
47
118
E047064
SAMOSTOJNI ZDRAVSTVENI ANALITIK II
VII/2
0
35
45
119
E047065
DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENIR I
VII/1
0
35
45
120
E047066
DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENIR II
VII/1
0
33
43
121
E047067
SOCIALNI DELAVEC – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
0
37
47
122
E047068
SOCIALNI DELAVEC II
VII/2
0
36
46
123
E047069
SOCIALNI DELAVEC III
VII/2
0
34
44
124
E047070
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE
VII/2
0
40
50
125
E047071
SPECIALIZANT S PODROČJA LABORATORIJSKE MEDICINE
VII/2
0
40
50
126
E047072
SPECIALNI PEDAGOG II
VII/2
0
36
46
127
E047073
SPECIALNI PEDAGOG III
VII/2
0
34
44
128
E047074
STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI
VII/1
0
33
43
129
E047075
ZDRAVSTVENI ANALITIK I
VII/1
0
34
44
130
E047076
ZDRAVSTVENI ANALITIK II
VII/1
0
33
43
131
E047077
ZDRAVSTVENI SODELAVEC I
VII/2
0
34
44
132
E047084
STROKOVNI SODELAVEC I
VII/2
0
35
45
133
E047085
STROKOVNI SODELAVEC II
VII/1
0
32
42
134
E047078
ZDRAVSTVENI SODELAVEC II
VII/1
0
33
43
135 
E047103
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE S POSEBNIMI ZNANJI
VII/1
0
37
47
136
E047104
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI S POSEBNIMI ZNANJI
VII/2
0
40
50
137
E047087
KINEZIOLOG
VII/1
0
33
43
138
E047088
KINEZIOLOG
VII/2
0
38
48
139
E047090
RADIOLOŠKI INŽENIR III
VII/2
0
37
47
140
E047091
RADIOLOŠKI INŽENIR II
VII/2
0
38
48
141
E047092
RADIOLOŠKI INŽENIR I
VII/2
0
39
49
142
E047093
RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST
VII/2
0
40
50
143
E047094
RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC
VII/2
0
40
50
144
E048001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
0
42
52
145
E048036
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST III
VIII
0
43
53
146
E048002
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST I
VIII
0
47
57
147
E048003
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST II
VIII
0
46
56
148
E048004
SPECIALIST KLINIČNE LOGOPEDIJE
VIII
0
45
55
149
E048005
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
VIII
0
46
56
150
E048006
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST II
VIII
0
47
57
151
E048007
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST III 
VIII
0
42
52
152
E048037
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST III (I)
VIII
0
43
53
153
E048008
MEDICINSKI FIZIK SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
VIII
0
46
56
154
E048009
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
VIII
0
46
56
155
E048010
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST II
VIII
0
47
57
156
E048011
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST III
VIII
0
44
54
157
E048012
NACIONALNI EKSPERT S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA II
VIII
0
47
57
158
E048013
PEDAGOG I
VIII
0
43
53
159
E048014
PEDAGOG I – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VIII
0
46
56
160
E048015
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC II
VIII
0
43
53
161
E048016
REGIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA II
VIII
0
43
53
162
E048018
SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II
VIII
0
43
53
163
E048021
SAMOSTOJNI ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU
VIII
0
44
54
164
E048022
SOCIALNI DELAVEC I
VIII
0
43
53
165
E048023
SPECIALNI PEDAGOG I
VIII
0
43
53
166
E048024
ZDRAVSTVENI ANALITIK RAZISKOVALEC I
VIII
0
45
55
167
E048025
ZDRAVSTVENI ANALITIK RAZISKOVALEC II
VIII
0
43
53
168
E048026
ZDRAVSTVENI SODELAVEC SPECIALIST
VIII
0
44
54
169
E048027
VODJA MEDICINSKEGA LABORATORIJA
VIII
0
51
57
170
E048028
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST I
VIII
0
47
57
171
E048029
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST I
VIII
0
47
57
172
E048030
SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I
VIII
0
47
57
173
E049001
EKSPERTNI ZDRAVSTVENI ANALITIK
IX
0
47
57
174
E049002
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST KONZULTANT
IX
0
47
57
175
E049003
MEDICINSKI FIZIK KONZULTANT – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
IX
0
47
57
176
E049004
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST KONZULTANT
IX
0
47
57
177
E049005
NACIONALNI EKSPERT S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA I
IX
0
47
57
178
E049006
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC I
IX
0
47
57
179
E049007
REGIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA I
IX
0
46
56
180
E049008
SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I
IX
0
46
56
181
E049009
SAMOSTOJNI ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU
IX
0
46
56
182
E049010
SAMOSTOJNI ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU
IX
0
47
57
Tabela Delovna mesta plačne podskupine E4, ki se uporablja od 1. aprila 2023:
Zap. št. DM/N
Šifra delovnega mesta
Delovno mesto
Tarifni razred
Šifra naziva
Naziv
PR brez napr.
PR z napr.
1
E042001
STREŽNICA V ZDRAVSTVU
II
0
17
27
2
E042003
STREŽNICA V ZDRAVSTVU S POSEBNIMI ZNANJI 
II
0
19
29
3
E042004
POMOŽNI LABORATORIJSKI DELAVEC 
II
0
15
25
4
E042005
LEKARNIŠKI STREŽNIK 
II
0
15
25
5
E042002
OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI
II
0
17
27
6
E043001
LABORANT II
III
0
16
26
7
E043002
SPREMLJEVALEC BOLNIKOV
III
0
16
26
8
E043003
TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE II
III
0
17
27
9
E043004
LABORANT (I) DELO V IOS
III
0
17
27
10
E043005
LABORANT (II) DELO V IOS
III
0
16
26
11
E044001
DELOVNI INŠTRUKTOR II
IV
0
21
31
12
E044002
FOTOLABORANT
IV
0
20
30
13
E044003
IZVAJALEC DDDD STORITEV
IV
0
20
30
14
E044004
LABORANT I
IV
0
20
30
15
E044005
OBDUKCIJSKI POMOČNIK II
IV
0
22
32
16
E044006
TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE I
IV
0
20
30
17
E044007
VOZNIK REŠEVALEC II
IV
0
21
31
18
E045001
DELOVNI INŠTRUKTOR I
V
0
26
36
19
E045004
LABORATORIJSKI TEHNIK (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
V
0
30
40
20
E045005
LABORATORIJSKI TEHNIK I
V
0
25
35
21
E045006
LABORATORIJSKI TEHNIK II
V
0
25
35
22
E045007
LABORATORIJSKI TEHNIK III
V
0
23
33
23
E045025
LABORATORIJSKI TEHNIK III (I)
V
0
24
34
24
E045008
OBDUKCIJSKI POMOČNIK I
V
0
28
38
25
E045026
ORTOPEDSKI TEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI
V
0
26
36
26
E045009
ORTOPEDSKI TEHNIK I
V
0
25
35
27
E045010
ORTOPEDSKI TEHNIK II
V
0
25
35
28
E045011
ORTOPEDSKI TEHNIK III
V
0
24
34
29
E045012
SANITARNI TEHNIK I
V
0
25
35
30
E045013
SANITARNI TEHNIK II
V
0
25
35
31
E045014
SANITARNI TEHNIK III
V
0
24
34
32
E045015
VOZNIK REŠEVALEC I
V
0
27
37
33
E045016
ZDRAVSTVENI SODELAVEC III
V
0
25
35
34
E045027
ZOBOTEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI
V
0
26
36
35
E045017
ZOBOTEHNIK I
V
0
25
35
36
E045018
ZOBOTEHNIK II
V
0
25
35
37
E045019
ZOBOTEHNIK III
V
0
24
34
38
E045020
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I)
V
0
24
34
39
E045023
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (II)
V
0
23
33
40
E045024
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (III)
V
0
22
32
41
E045022
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC – DELO V URGENTNI DEJAVNOSTI
V
0
24
34
42 
E045028
LABORATORIJSKI TEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI 
V
0
27
37
43
E046001
DENTIST
VI
0
33
43
44
E046002
INŽENIR ZOBNE PROTETIKE
VI
0
30
40
45
E046003
INŽENIR ZOBNE PROTETIKE S SPECIALNIMI ZNANJI
VI
0
32
42
46
E046004
USTNI HIGIENIK
VI
0
30
40
47
E046005
STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI II – NLZOH
VI
0
29
39
48
E047095
BIOMEDICINSKI INŽENIR S SPECIALNIMI ZNANJI 
VII/2
0
45
55
49
E047001
ANALITIK LABORATORIJSKE MEDICINE – IZOTOPNI LABORATORIJ
VII/2
0
41
51
50
E047002
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I 
VII/2
0
40
50
51
E047003
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II
VII/2
0
38
48
52
E047004
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III
VII/2
0
36
46
53
E047005
ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU I
VII/2
0
41
51
54
E047006
ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU II
VII/2
0
38
48
55
E047007
ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU III
VII/1
0
37
47
56
E047008
ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU I
VII/2
0
39
49
57
E047009
ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU II
VII/2
0
37
47
58
E047010
ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU III
VII/1
0
36
46
59
E047011
DELOVNI TERAPEVT – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/1
0
38
48
60
E047089
DELOVNI TERAPEVT V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE
VII/1
0
39
49
61
E047096
DELOVNI TERAPEVT I 
VII/1
0
37
47
62
E047097
DELOVNI TERAPEVT II
VII/1
0
35
45
63
E047098
DELOVNI TERAPEVT III 
VII/1
0
34
44
64
E047015
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
37
47
65
E047016
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST VII/2
VII/2
0
39
49
66
E047017
DELOVNI TERAPEVT SVETOVALEC
VII/1
0
38
48
67
E047020
FIZIOTERAPEVT – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/1
0
38
48
68
E047021
FIZIOTERAPEVT – INTENZIVNA TERAPIJA III
VII/1
0
39
49
69
E047099
FIZIOTERAPEVT I 
VII/1
0
37
47
70
E047100
FIZIOTERAPEVT II 
VII/1
0
35
45
71
E047024 
FIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA)
VII/1
0
32
42
72
E047101 
FIZIOTERAPEVT III 
VII/1
0
34
44
73
E047025
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
37
47
74
E047026
FIZIOTERAPEVT VII/2
VII/2
0
39
49
75
E047027
FIZIOTERAPEVT SVETOVALEC
VII/1
0
38
48
76
E047028
HIGIENIK
VII/1
0
34
44
77
E047029
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
0
37
47
78
E047030
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – IZOTOPNI LABORATORIJ
VII/1
0
38
48
79
E047031
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I
VII/1
0
37
47
80
E047032
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE II
VII/1
0
35
45
81
E047033
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III
VII/1
0
34
44
82
E047034
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE V TRANSFUZIJSKI MEDICINI – INTERPRETATOR REZULTATOV
VII/1
0
37
47
83
E047035
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE I – INŠTRUKTOR
VII/1
0
35
45
84
E047036
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE II
VII/1
0
33
43
85
E047079
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE III
VII/1
0
31
41
86
E047080
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE SPECIALIST
VII/2
0
36
46
87
E047037
LOGOPED I
VII/2
0
36
46
88
E047038
LOGOPED II
VII/2
0
34
44
89
E047081
LOGOPED – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
0
37
47
90
E047082
SPECIALIZANT KLINIČNE LOGOPEDIJE
VII/2
0
40
50
91
E047039
MEDICINSKI EMBRIOLOG I
VII/2
0
40
50
92
E047040
MEDICINSKI EMBRIOLOG II
VII/2
0
38
48
93
E047041
MEDICINSKI EMBRIOLOG III
VII/2
0
36
46
94
E047042
MEDICINSKI FIZIK
VII/2
0
40
50
95
E047043
NACIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA III
VII/2
0
38
48
96
E047044
NACIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA IV
VII/1
0
35
45
97
E047045
PEDAGOG II
VII/2
0
36
46
98
E047046
PEDAGOG II – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
0
37
47
99
E047047
PEDAGOG III
VII/2
0
34
44
100
E047048
PREHRANSKI SVETOVALEC I
VII/2
0
37
47
101
E047049
PREHRANSKI SVETOVALEC II
VII/1
0
34
44
102
E047050
PSIHOLOG – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
0
37
47
103
E047051
PSIHOLOG II
VII/2
0
36
46
104
E047052
PSIHOLOG III
VII/2
0
34
44
105
E047083
PSIHOLOG I
VII/2
0
37
47
106
E047053
RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST
VII/1
0
40
50
107
E047054
RADIOLOŠKI INŽENIR I
VII/1
0
39
49
108
E047055
RADIOLOŠKI INŽENIR II
VII/1
0
37
47
109
E047056
RADIOLOŠKI INŽENIR III
VII/1
0
34
44
110
E047102
RADIOLOŠKI INŽENIR III (I)
VII/1
0
36
46
111
E047057
RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC
VII/1
0
40
50
112
E047058
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC III
VII/2
0
39
49
113
E047059
REGIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA III
VII/2
0
36
46
114
E047060
REGIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA IV
VII/1
0
34
44
115
E047061
REHABILITACIJSKI TEHNOLOG I
VII/2
0
37
47
116
E047062
REHABILITACIJSKI TEHNOLOG II
VII/1
0
34
44
117
E047063
SAMOSTOJNI ZDRAVSTVENI ANALITIK I
VII/2
0
38
48
118
E047064
SAMOSTOJNI ZDRAVSTVENI ANALITIK II
VII/2
0
36
46
119
E047065
DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENIR I
VII/1
0
36
46
120
E047066
DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENIR II
VII/1
0
34
44
121
E047067
SOCIALNI DELAVEC – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
0
37
47
122
E047068
SOCIALNI DELAVEC II
VII/2
0
36
46
123
E047069
SOCIALNI DELAVEC III
VII/2
0
34
44
124
E047070
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE
VII/2
0
40
50
125
E047071
SPECIALIZANT S PODROČJA LABORATORIJSKE MEDICINE
VII/2
0
40
50
126
E047072
SPECIALNI PEDAGOG II
VII/2
0
37
47
127
E047073
SPECIALNI PEDAGOG III
VII/2
0
35
45
128
E047074
STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI
VII/1
0
34
44
129
E047075
ZDRAVSTVENI ANALITIK I
VII/1
0
35
45
130
E047076
ZDRAVSTVENI ANALITIK II
VII/1
0
34
44
131
E047077
ZDRAVSTVENI SODELAVEC I
VII/2
0
35
45
132
E047084
STROKOVNI SODELAVEC I
VII/2
0
36
46
133
E047085
STROKOVNI SODELAVEC II
VII/1
0
33
43
134
E047078
ZDRAVSTVENI SODELAVEC II
VII/1
0
34
44
135 
E047103
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE S POSEBNIMI ZNANJI
VII/1
0
38
48
136
E047104
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI S POSEBNIMI ZNANJI
VII/2
0
41
51
137
E047087
KINEZIOLOG
VII/1
0
34
44
138
E047088
KINEZIOLOG
VII/2
0
39
49
139
E047090
RADIOLOŠKI INŽENIR III
VII/2
0
37
47
140
E047091
RADIOLOŠKI INŽENIR II
VII/2
0
38
48
141
E047092
RADIOLOŠKI INŽENIR I
VII/2
0
39
49
142
E047093
RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST
VII/2
0
40
50
143
E047094
RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC
VII/2
0
40
50
144
E048001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
0
43
53
145
E048036
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST III
VIII
0
43
53
146
E048002
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST I
VIII
0
47
57
147
E048003
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST II
VIII
0
46
56
148
E048004
SPECIALIST KLINIČNE LOGOPEDIJE
VIII
0
45
55
149
E048005
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
VIII
0
49
59
150
E048006
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST II
VIII
0
48
58
151
E048007
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST III 
VIII
0
43
53
152
E048037
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST III (I)
VIII
0
44
54
153
E048008
MEDICINSKI FIZIK SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
VIII
0
49
59
154
E048009
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
VIII
0
49
59
155
E048010
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST II
VIII
0
48
58
156
E048011
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST III
VIII
0
45
55
157
E048012
NACIONALNI EKSPERT S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA II
VIII
0
48
58
158
E048013
PEDAGOG I
VIII
0
44
54
159
E048014
PEDAGOG I – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VIII
0
47
57
160
E048015
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC II
VIII
0
44
54
161
E048016
REGIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA II
VIII
0
44
54
162
E048018
SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II
VIII
0
44
54
163
E048021
SAMOSTOJNI ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU
VIII
0
45
55
164
E048022
SOCIALNI DELAVEC I
VIII
0
43
53
165
E048023
SPECIALNI PEDAGOG I
VIII
0
44
54
166
E048024
ZDRAVSTVENI ANALITIK RAZISKOVALEC I
VIII
0
46
56
167
E048025
ZDRAVSTVENI ANALITIK RAZISKOVALEC II
VIII
0
44
54
168
E048026
ZDRAVSTVENI SODELAVEC SPECIALIST
VIII
0
45
55
169
E048027
VODJA MEDICINSKEGA LABORATORIJA
VIII
0
51
61
170
E048028
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST I
VIII
0
49
59
171
E048029
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST I
VIII
0
49
59
172
E048030
SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I
VIII
0
48
58
173
E049001
EKSPERTNI ZDRAVSTVENI ANALITIK
IX
0
49
59
174
E049002
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST KONZULTANT
IX
0
51
61
175
E049003
MEDICINSKI FIZIK KONZULTANT – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
IX
0
50
60
176
E049004
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST KONZULTANT
IX
0
51
61
177
E049005
NACIONALNI EKSPERT S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA I
IX
0
50
60
178
E049006
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC I
IX
0
48
58
179
E049007
REGIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA I
IX
0
47
57
180
E049008
SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I
IX
0
49
59
181
E049009
SAMOSTOJNI ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU
IX
0
49
59
182
E049010
SAMOSTOJNI ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU
IX
0
48
58
«. 
(4) V Aneksu se v dvanajstem odstavku 3. člena tabela »Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E4« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Tabela Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E4, ki se uporablja od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023:
Zap. št. DM/N
Šifra delovnega mesta
Delovno mesto
Tarifni razred
Šifra naziva
Naziv
Plačni razred brez napr. MIN
Plačni razred brez napr. MAX
1
E047950
VODJA I
VII/2
0
44
49
2
E048951
VODJA I
VIII
0
45
50
3
E049952
VODJA I
IX
0
45
50
4
E047955
VODJA II
VII/2
0
40
45
5
E048956
VODJA II
VIII
0
41
46
6
E049957
VODJA II
IX
0
41
46
7
E047960
VODJA III
VII/1
0
38
43
8
E047961
VODJA III
VII/2
0
38
43
9
E048962
VODJA III
VIII
0
39
44
10
E047965
VODJA IV
VII/1
0
36
41
11
E047966
VODJA IV
VII/2
0
36
41
12
E046970
VODJA V
VI
0
34
39
13
E047971
VODJA V
VII/1
0
34
39
14
E045975
VODJA VI
V
0
29
34
15
E046976
VODJA VI
VI
0
29
34
16
E045980
VODJA VII
V
0
28
33
17
E045981
VODJA VIII
V
0
25
30
Tabela Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E4, ki se uporablja od 1. aprila 2023:
Zap. št. DM/N
Šifra delovnega mesta
Delovno mesto
Tarifni razred
Šifra naziva
Naziv
Plačni razred brez napr. MIN
Plačni razred brez napr. MAX
1
E047950
VODJA I
VII/2
0
47
52
2
E048951
VODJA I
VIII
0
48
53
3
E049952
VODJA I
IX
0
48
53
4
E047955
VODJA II
VII/2
0
43
48
5
E048956
VODJA II
VIII
0
44
49
6
E049957
VODJA II
IX
0
44
49
7
E047960
VODJA III
VII/1
0
39
44
8
E047961
VODJA III
VII/2
0
39
44
9
E048962
VODJA III
VIII
0
40
45
10
E047965
VODJA IV
VII/1
0
37
42
11
E047966
VODJA IV
VII/2
0
37
42
12
E046970
VODJA V
VI
0
35
40
13
E047971
VODJA V
VII/1
0
35
40
14
E045975
VODJA VI
V
0
30
35
15
E046976
VODJA VI
VI
0
30
35
16
E045980
VODJA VII
V
0
29
34
17
E045981
VODJA VIII
V
0
26
31
«. 
5. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine F) 
(1) V Aneksu se v prvem odstavku 4. člena tabela »Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F1« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Tabela Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F1, ki se uporablja od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023:
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
F017001
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR VIŠJI SVETOVALEC
42
47
2
F017001
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
3
F017001
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR
34
39
4
F017002
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
44
49
5
F017002
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
6
F017002
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
36
41
7
F017003
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
VII/2
1
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE VIŠJI SVETOVALEC
42
47
8
F017003
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
VII/2
2
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
9
F017003
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
VII/2
3
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
34
39
10
F017004
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU
VII/2
1
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU VIŠJI SVETOVALEC
42
47
11
F017004
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU
VII/2
2
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
12
F017004
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU
VII/2
3
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU
34
39
13
F017006
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
VII/2
1
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA VIŠJI SVETOVALEC
43
48
14
F017006
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
VII/2
2
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
38
43
15
F017006
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
VII/2
3
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
35
40
16
F017007
PSIHOLOG
VII/2
1
PSIHOLOG VIŠJI SVETOVALEC
42
47
17
F017007
PSIHOLOG
VII/2
2
PSIHOLOG SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
18
F017007
PSIHOLOG
VII/2
3
PSIHOLOG
34
39
19
F017009
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
1
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
44
49
20
F017009
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
2
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
21
F017009
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
3
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
36
41
22
F017010
SOCIALNI DELAVEC
VII/2
1
SOCIALNI DELAVEC VIŠJI SVETOVALEC
42
47
23
F017010
SOCIALNI DELAVEC
VII/2
2
SOCIALNI DELAVEC SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
24
F017010
SOCIALNI DELAVEC
VII/2
3
SOCIALNI DELAVEC
34
39
25
F017011
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA VIŠJI SVETOVALEC
42
47
26
F017011
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
27
F017011
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA
34
39
28
F017013
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH VIŠJI SVETOVALEC
42
47
29
F017013
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
30
F017013
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH
34
39
31
F017014
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA VIŠJI SVETOVALEC
41
46
32
F017014
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
33
F017014
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA
33
38
34
F017015
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) VIŠJI SVETOVALEC
42
47
35
F017015
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
36
F017015
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
34
39
37
F017016
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE VIŠJI SVETOVALEC
41
46
38
F017016
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
39
F017016
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
33
38
40
F017017
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
VII/2
1
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI VIŠJI SVETOVALEC
43
48
41
F017017
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
VII/2
2
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
38
43
42
F017017
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
VII/2
3
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
35
40
43
F017018
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA 
VII/2
1
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA VIŠJI SVETOVALEC
43
48
44
F017018
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA 
VII/2
2
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
38
43
45
F017018
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA 
VII/2
3
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA
35
40
46
F017019
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE VIŠJI SVETOVALEC
42
47
47
F017019
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
48
F017019
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
34
39
49
F017020
SKUPINSKI HABILITATOR V SVZ
VII/2
1
SKUPINSKI HABILITATOR V SZV VIŠJI SVETOVALEC
43
48
50
F017020
SKUPINSKI HABILITATOR V SVZ
VII/2
2
SKUPINSKI HABILITATOR V SVZ SAMOSTOJNI SVETOVALEC
38
43
51
F017020
SKUPINSKI HABILITATOR V SVZ
VII/2
3
SKUPINSKI HABILITATOR V SVZ
35
40
52
F017021
STROKOVNI DELAVEC NA CSD
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC NA CSD VIŠJI SVETOVALEC
43
48
53
F017021
STROKOVNI DELAVEC NA CSD
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC NA CSD SAMOSTOJNI SVETOVALEC
38
43
54
F017021
STROKOVNI DELAVEC NA CSD
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC NA CSD
35
40
55
F018001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
1
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
50
55
56
F018001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
2
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC
46
51
57
F018001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
3
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
43
48
58
F018002
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
1
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I VIŠJI SVETOVALEC
49
54
59
F018002
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
2
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I SAMOSTOJNI SVETOVALEC
45
50
60
F018002
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
3
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
42
47
61
F018003
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
1
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II VIŠJI SVETOVALEC
45
50
62
F018003
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
2
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II SAMOSTOJNI SVETOVALEC
41
46
63
F018003
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
3
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
38
43
64
F018004
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
1
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I VIŠJI SVETOVALEC
49
54
65
F018004
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
2
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I SAMOSTOJNI SVETOVALEC
45
50
66
F018004
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
3
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I
42
47
67
F018005
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
1
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II VIŠJI SVETOVALEC
45
50
68
F018005
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
2
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II SAMOSTOJNI SVETOVALEC
41
46
69
F018005
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
3
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II
38
43
Tabela Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F1, ki se uporablja od 1. aprila 2023:
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
F017001
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR VIŠJI SVETOVALEC
44
49
2
F017001
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
3
F017001
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR
36
41
4
F017002
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
45
50
5
F017002
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
40
45
6
F017002
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
37
42
7
F017003
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
VII/2
1
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE VIŠJI SVETOVALEC
42
47
8
F017003
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
VII/2
2
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
9
F017003
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
VII/2
3
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
34
39
10
F017004
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU
VII/2
1
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU VIŠJI SVETOVALEC
42
47
11
F017004
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU
VII/2
2
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
12
F017004
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU
VII/2
3
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU
34
39
13
F017006
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
VII/2
1
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA VIŠJI SVETOVALEC
44
49
14
F017006
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
VII/2
2
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
15
F017006
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
VII/2
3
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
36
41
16
F017007
PSIHOLOG
VII/2
1
PSIHOLOG VIŠJI SVETOVALEC
42
47
17
F017007
PSIHOLOG
VII/2
2
PSIHOLOG SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
18
F017007
PSIHOLOG
VII/2
3
PSIHOLOG
34
39
19
F017009
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
1
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
45
50
20
F017009
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
2
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
40
45
21
F017009
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
3
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
37
42
22
F017010
SOCIALNI DELAVEC
VII/2
1
SOCIALNI DELAVEC VIŠJI SVETOVALEC
42
47
23
F017010
SOCIALNI DELAVEC
VII/2
2
SOCIALNI DELAVEC SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
24
F017010
SOCIALNI DELAVEC
VII/2
3
SOCIALNI DELAVEC
34
39
25
F017011
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA VIŠJI SVETOVALEC
43
48
26
F017011
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
38
43
27
F017011
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA
35
40
28
F017013
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH VIŠJI SVETOVALEC
42
47
29
F017013
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
30
F017013
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH
34
39
31
F017014
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA VIŠJI SVETOVALEC
42
47
32
F017014
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
33
F017014
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA
34
39
34
F017015
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) VIŠJI SVETOVALEC
42
47
35
F017015
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
36
F017015
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
34
39
37
F017016
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE VIŠJI SVETOVALEC
42
47
38
F017016
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
39
F017016
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
34
39
40
F017017
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
VII/2
1
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI VIŠJI SVETOVALEC
44
49
41
F017017
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
VII/2
2
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
42
F017017
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
VII/2
3
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
36
41
43
F017018
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA 
VII/2
1
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA VIŠJI SVETOVALEC 
44
49
44
F017018
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA 
VII/2
2
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA SAMOSTOJNI SVETOVALEC 
39
44
45
F017018
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA 
VII/2
3
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA 
36
41
46
F017019
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE VIŠJI SVETOVALEC
42
47
47
F017019
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
48
F017019
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
34
39
49
F017020
SKUPINSKI HABILITATOR V SVZ
VII/2
1
SKUPINSKI HABILITATOR V SZV VIŠJI SVETOVALEC
44
49
50
F017020
SKUPINSKI HABILITATOR V SVZ
VII/2
2
SKUPINSKI HABILITATOR V SVZ SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
51
F017020
SKUPINSKI HABILITATOR V SVZ
VII/2
3
SKUPINSKI HABILITATOR V SVZ
36
41
52
F017021
STROKOVNI DELAVEC NA CSD
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC NA CSD VIŠJI SVETOVALEC
44
49
53
F017021
STROKOVNI DELAVEC NA CSD
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC NA CSD SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
54
F017021
STROKOVNI DELAVEC NA CSD
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC NA CSD
36
41
55
F018001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
1
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
51
56
56
F018001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
2
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC
47
52
57
F018001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
3
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
44
49
58
F018002
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
1
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I VIŠJI SVETOVALEC
50
55
59
F018002
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
2
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I SAMOSTOJNI SVETOVALEC
46
51
60
F018002
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
3
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
43
48
61
F018003
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
1
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II VIŠJI SVETOVALEC
46
51
62
F018003
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
2
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II SAMOSTOJNI SVETOVALEC
42
47
63
F018003
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
3
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
39
44
64
F018004
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
1
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I VIŠJI SVETOVALEC
50
55
65
F018004
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
2
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I SAMOSTOJNI SVETOVALEC
46
51
66
F018004
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
3
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I
43
48
67
F018005
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
1
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II VIŠJI SVETOVALEC
46
51
68
F018005
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
2
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II SAMOSTOJNI SVETOVALEC
42
47
69
F018005
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
3
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II
39
44
«. 
(2) V Aneksu se v drugem odstavku 4. člena tabela »Vodstvena delovna mesta plačne podskupine F1« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Tabela Vodstvena delovna mesta plačne podskupine F1, ki se uporablja od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023:
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr. MIN
Plačni razred brez napr. MAX
1
F017955
VODJA II
VII/2
0
42
47
2
F018956
VODJA II
VIII
0
43
48
3
F017960
VODJA III
VII/1
0
38
43
4
F017961
VODJA III
VII/2
0
38
43
5
F018962
VODJA III
VIII
0
39
44
6
F017965
VODJA IV
VII/1
0
36
41
7
F017966
VODJA IV
VII/2
0
36
41
8
F016970
VODJA V
VI
0
34
39
9
F017971
VODJA V
VII/1
0
34
39
10
F015975
VODJA VI
V
0
29
34
11
F016976
VODJA VI
VI
0
29
34
12
F015980
VODJA VII
V
0
28
33
13
F015981
VODJA VIII
V
0
25
30
Tabela Vodstvena delovna mesta plačne podskupine F1, ki se uporablja od 1. aprila 2023:
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr. MIN
Plačni razred brez napr. MAX
1
F017955
VODJA II
VII/2
0
43
48
2
F018956
VODJA II
VIII
0
44
49
3
F017960
VODJA III
VII/1
0
39
44
4
F017961
VODJA III
VII/2
0
39
44
5
F018962
VODJA III
VIII
0
40
45
6
F017965
VODJA IV
VII/1
0
37
42
7
F017966
VODJA IV
VII/2
0
37
42
8
F016970
VODJA V
VI
0
35
40
9
F017971
VODJA V
VII/1
0
35
40
10
F015975
VODJA VI
V
0
30
35
11
F016976
VODJA VI
VI
0
30
35
12
F015980
VODJA VII
V
0
29
34
13
F015981
VODJA VIII
V
0
26
31
«. 
(3) V Aneksu se v četrtem odstavku 4. člena tabela »Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F2« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Tabela Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F2, ki se uporablja od 1. januarja 2023 do 31. marca 2023:
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
F022001
STREŽNICA – SOCIALNO VARSTVO
II
0
17
27
2
F023001
OSKRBOVALKA
III
0
19
29
3
F023002
SOCIALNA OSKRBOVALKA III
III
0
20
30
4
F024001
BOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV
IV
0
23
33
5
F024003
DELOVNI INŠTRUKTOR II
IV
0
21
31
6
F024004
GOSPODINJA OSKRBOVALKA
IV
0
21
31
7
F024006
VARUHINJA II
IV
0
21
31
8
F024007
VOZNIK OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
IV
0
19
29
9
F024008
BOLNIČAR NEGOVALEC II (I)
IV
0
22
32
10
F024009
SOCIALNA OSKRBOVALKA II (I)
IV
0
23
33
11
F025001
ANIMATOR II
V
0
24
34
12
F025002
DELOVNI INŠTRUKTOR I
V
0
25
35
13
F025003
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI.R.Z.D.)
V
0
28
38
14
F025004
OPERATER INFORMATOR
V
0
21
31
15
F025005
SOCIALNA OSKRBOVALKA I
V
0
25
35
16
F025006
SODELAVEC V PROGRAMIH
V
0
24
34
17
F025007
SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
V
0
22
32
18
F025008
SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
V
0
21
31
19
F025009
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I
V
0
29
39
20
F025011
VARUHINJA – SPECIALNA ZNANJA
V
0
28
38
21
F025013
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I)
V
0
28
38
22
F025014
VARUHINJA INSTITUCIONALNO VARSTVO 
V
0
26
36
23
F025015
VARUHINJA VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI
V
0
25
35
24
F025016
VOZNIK OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
V
0
24
34
25
F026001
ANIMATOR I
VI
0
28
38
26
F026002
ANIMATOR I
VI
1
ANIMATOR I SVETOVALEC
36
41
27
F026002
ANIMATOR I
VI
2
ANIMATOR I MENTOR
31
36
28
F026002
ANIMATOR I
VI
3
ANIMATOR I
28
33
29
F026003
GOSPODINJA – USKLAJEVALKA OSKRBE
VI
0
28
38
30
F026004
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
1
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II SVETOVALEC
34
39
31
F026004
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
2
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II MENTOR
29
34
32
F026004
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
3
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
26
31
33
F026005
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
0
26
36
34
F027002
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
1
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
43
48
35
F027002
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
2
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
38
43
36
F027002
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
3
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
35
40
37
F027003
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
VII/2
1
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
46
51
38
F027003
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
VII/2
2
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC
41
46
39
F027003
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
VII/2
3
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
38
43
40
F027004
FIZIOTERAPEVT
VII/1
1
FIZIOTERAPEVT VIŠJI SVETOVALEC
41
46
41
F027004
FIZIOTERAPEVT
VII/1
2
FIZIOTERAPEVT SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
42
F027004
FIZIOTERAPEVT
VII/1
3
FIZIOTERAPEVT
33
38
43
F027005
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
1
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
43
48
44
F027005
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
2
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
38
43
45
F027005
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
3
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
35
40
46
F027006
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
VII/2
1
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
46
51
47
F027006
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
VII/2
2
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC
41
46
48
F027006
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
VII/2
3
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
38
43
49
F027007
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
1
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB) VIŠJI SVETOVALEC
44
49
50
F027007
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
2
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB) SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
51
F027007
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
3
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
36
41
52
F027008
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR VIŠJI SVETOVALEC
42
47
53
F027008
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
54
F027008
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR
34
39
55
F027009
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
44
49
56
F027009
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
57
F027009
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
36
41
58
F027011
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
1
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
46
51
59
F027011
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
2
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
41
46
60
F027011
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
3
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
38
43
61
F027012
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
1
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
48
53
62
F027012
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
2
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC
43
48
63
F027012
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
3
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
40
45
64
F027013
SKUPINSKI HABILITATOR
VII/2
1
SKUPINSKI HABILITATOR VIŠJI SVETOVALEC
43
48
65
F027013
SKUPINSKI HABILITATOR
VII/2
2
SKUPINSKI HABILITATOR SAMOSTOJNI SVETOVALEC
38
43
66
F027013
SKUPINSKI HABILITATOR
VII/2
3
SKUPINSKI HABILITATOR
35
40
67
F027014
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
1
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
44
49
68
F027014
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
2
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
69
F027014
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
3
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
36
41
70
F027015
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
1
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH VIŠJI SVETOVALEC
41
46
71
F027015
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
2
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
72
F027015
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
3
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH
33
38
73
F027016
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
VII/1
1
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I VIŠJI SVETOVALEC
39
44
74
F027016
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
VII/1
2
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I SAMOSTOJNI SVETOVALEC
34
39
75
F027016
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
VII/1
3
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
31
36
76
F027017
TEHNOLOG
VII/2
0
34
44
77
F027018
TEHNOLOG
VII/2
1
TEHNOLOG VIŠJI SVETOVALEC
42
47
78
F027018
TEHNOLOG
VII/2
2
TEHNOLOG SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
79
F027018
TEHNOLOG
VII/2
3
TEHNOLOG
34
39
80
F027019
KINEZIOLOG
VII/1
0
33
43
81
F027020
KINEZIOLOG
VII/2
0
38
48
82
F027021
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
VII/1
1
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA VIŠJI SVETOVALEC
45
50
83
F027021
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
VII/1
2
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
40
45
84
F027021
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
VII/1
3
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
37
42
85
F027022
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
0
33
43
86
F027023
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
VII/1
0
31
41
87
F027024
KINEZIOLOG
VII/1
1
KINEZIOLOG VIŠJI SVETOVALEC
41
46
88
F027024
KINEZIOLOG
VII/1
2
KINEZIOLOG SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
89
F027024
KINEZIOLOG
VII/1
3
KINEZIOLOG
33
38
90
F027025
KINEZIOLOG
VII/2
1
KINEZIOLOG VIŠJI SVETOVALEC
46
51
91
F027025
KINEZIOLOG
VII/2
2
KINEZIOLOG SAMOSTOJNI SVETOVALEC
41
46
92
F027025
KINEZIOLOG
VII/2
3
KINEZIOLOG
38
43
93
F027026
DELOVNI TERAPEVT V SVZ
VII/1
1
DELOVNI TERAPEVT V SVZ VIŠJI SVETOVALEC
41
46
94
F027026
DELOVNI TERAPEVT V SVZ
VII/1
2
DELOVNI TERAPEVT V SVZ SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
95
F027026
DELOVNI TERAPEVT V SVZ
VII/1
3
DELOVNI TERAPEVT V SVZ
33
38
96
F027027
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH
VII/1
1
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH VIŠJI SVETOVALEC
39
44
97
F027027
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH
VII/1
2
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH SAMOSTOJNI SVETOVALEC
34
39
98
F027027
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH
VII/1
3
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH
31
36
99
F027028
TEHNOLOG
VII/1
0
33
43
100
F027029
TEHNOLOG
VII/1
1
TEHNOLOG VIŠJI SVETOVALEC
41
46
101
F027029
TEHNOLOG
VII/1
2
TEHNOLOG SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
102
F027029
TEHNOLOG
VII/1
3
TEHNOLOG
33
38
Tabela Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F2, ki se uporablja od 1. aprila 2023:
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
F022001
STREŽNICA – SOCIALNO VARSTVO
II
0
17
27
2
F023001
OSKRBOVALKA
III
0
19
29
3
F023002
SOCIALNA OSKRBOVALKA III
III
0
20
30
4
F024001
BOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV
IV
0
23
33
5
F024003
DELOVNI INŠTRUKTOR II
IV
0
21
31
6
F024004
GOSPODINJA OSKRBOVALKA
IV
0
21
31
7
F024006
VARUHINJA II
IV
0
21
31
8
F024007
VOZNIK OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
IV
0
19
29
9
F024008
BOLNIČAR NEGOVALEC II (I)
IV
0
22
32
10
F024009
SOCIALNA OSKRBOVALKA II (I)
IV
0
23
33
11
F025001
ANIMATOR II
V
0
24
34
12
F025002
DELOVNI INŠTRUKTOR I
V
0
26
36
13
F025003
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI.R.Z.D.)
V
0
28
38
14
F025004
OPERATER INFORMATOR
V
0
22
32
15
F025005
SOCIALNA OSKRBOVALKA I
V
0
25
35
16
F025006
SODELAVEC V PROGRAMIH
V
0
24
34
17
F025007
SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
V
0
22
32
18
F025008
SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
V
0
21
31
19
F025009
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I
V
0
29
39
20
F025011
VARUHINJA – SPECIALNA ZNANJA
V
0
28
38
21
F025013
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I)
V
0
28
38
22
F025014
VARUHINJA INSTITUCIONALNO VARSTVO
V
0
26
36
23
F025015
VARUHINJA VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI
V
0
25
35
24
F025016
VOZNIK OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
V
0
25
35
25
F026001
ANIMATOR I
VI
0
28
38
26
F026002
ANIMATOR I
VI
1
ANIMATOR I SVETOVALEC
36
41
27
F026002
ANIMATOR I
VI
2
ANIMATOR I MENTOR
31
36
28
F026002
ANIMATOR I
VI
3
ANIMATOR I
28
33
29
F026003
GOSPODINJA – USKLAJEVALKA OSKRBE
VI
0
29
39
30
F026004
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
1
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II SVETOVALEC
35
40
31
F026004
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
2
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II MENTOR
30
35
32
F026004
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
3
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
27
32
33
F026005
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
0
27
37
34
F027002
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
1
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
44
49
35
F027002
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
2
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
36
F027002
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
3
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
36
41
37
F027003
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
VII/2
1
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
47
52
38
F027003
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
VII/2
2
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC
42
47
39
F027003
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
VII/2
3
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
39
44
40
F027004
FIZIOTERAPEVT
VII/1
1
FIZIOTERAPEVT VIŠJI SVETOVALEC
42
47
41
F027004
FIZIOTERAPEVT
VII/1
2
FIZIOTERAPEVT SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
42
F027004
FIZIOTERAPEVT
VII/1
3
FIZIOTERAPEVT
34
39
43
F027005
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
1
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
44
49
44
F027005
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
2
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
45
F027005
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
3
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
36
41
46
F027006
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
VII/2
1
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
47
52
47
F027006
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
VII/2
2
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC
42
47
48
F027006
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
VII/2
3
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
39
44
49
F027007
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
1
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB) VIŠJI SVETOVALEC
45
50
50
F027007
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
2
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB) SAMOSTOJNI SVETOVALEC
40
45
51
F027007
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
3
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
37
42
52
F027008
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR VIŠJI SVETOVALEC
44
49
53
F027008
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
54
F027008
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR
36
41
55
F027009
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
45
50
56
F027009
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
40
45
57
F027009
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
37
42
58
F027011
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
1
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
46
51
59
F027011
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
2
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
41
46
60
F027011
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
3
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
38
43
61
F027012
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
1
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
48
53
62
F027012
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
2
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC