Uradni list

Številka 164
Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022

Kazalo

4234. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2023, stran 13839.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 100. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 in 66/17) je župan Občine Luče dne 19. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2023 
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Luče za leto 2023 se financiranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2022.
2. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2022.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje investicij v teku.
3. člen 
Po poteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2023.
4. člen 
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2023 do sprejetja proračuna za leto 2023 oziroma najkasneje do 31. 3. 2023.
5. člen 
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Luče župan občine seznani občinski svet ter nadzorni odbor, sklep pa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023.
Št. 007-7/2022
Luče, dne 19. decembra 2022
Župan 
Občine Luče 
Klavdij Strmčnik 

AAA Zlata odličnost