Uradni list

Številka 164
Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022

Kazalo

4222. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2023, stran 13830.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 95. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2023 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Bistrica ob Sotli v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023.
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z veljavnim Zakonom o javnih financah (ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2022 (Uradni list RS, št. 26/22).
Do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023 se financiranje funkcij Občine Bistrica ob Sotli ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2022.
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2023 do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2023.
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2022. V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republika Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023.
Št. 410-0036/2022-1
Bistrica ob Sotli, dne 12. decembra 2022
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak 

AAA Zlata odličnost