Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4152. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, stran 13550.

  
Na podlagi 3., 4., 7. in 8. točke prvega odstavka ter drugega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22, 132/22 – odl. US in 158/22) in četrte alineje tretjega odstavka 3. člena Zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95 in 12/96) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 
1. člen 
V Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21, 114/21, 87/22 in 113/22) se v 4. členu v prvem odstavku znesek »21,39 eura« nadomesti z zneskom »27,81 eura«, znesek »10,68 eura« nadomesti z zneskom »13,88 eura« in znesek »7,45 eura« nadomesti z zneskom »9,69 eura«.
2. člen 
V 7. členu se v drugem in četrtem odstavku znesek »4,49 eura« nadomesti z zneskom »5,84 eura«.
3. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku znesek »334 eurov« nadomesti z zneskom »434 eurov«.
4. člen 
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Jubilejna nagrada se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine:
– 30 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za deset let delovne dobe,
– 45 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za 20 let delovne dobe,
– 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za 30 let delovne dobe,
– 75 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za 40 let delovne dobe.«.
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pri določanju zneska povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji iz prvega odstavka tega člena se upošteva podatek Statističnega urada Republike Slovenije.«.
5. člen 
V 10. členu se znesek »4.063 eurov« nadomesti z besedilom »300 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, preračunane na mesec,«.
6. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku v prvi alineji znesek »3.443 eurov« nadomesti z zneskom »5.000 eurov«, v drugi alineji pa se znesek »1.252 evrov« nadomesti z zneskom »2.000 eurov«.
7. člen 
V 12. členu se v drugem odstavku znesek »172 eurov« nadomesti z besedilom »15 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, preračunane na mesec,«.
KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Spremenjeni 4., 7., 8. in 12. člen uredbe se začnejo uporabljati za povračila stroškov in druge dohodke za januar 2023, do takrat pa se uporabljajo 4., 7., 8. in 12. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21, 114/21, 87/22 in 113/22).
(2) Spremenjeni 9., 10. in 11. člen uredbe se uporabljajo za izplačila po 31. decembru 2022, do takrat pa se uporabljajo 9., 10. in 11. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21, 114/21, 87/22 in 113/22).
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-444/2022
Ljubljana, dne 22. decembra 2022
EVA 2022-1611-0143
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti