Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4148. Uredba o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini, stran 13543.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 8. člena, 1. točke 9. člena in 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini 
1. člen 
Ta uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade, občine, izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini.
2. člen 
(1) Do ukrepov iz te uredbe so upravičeni odjemalci iz prejšnjega odstavka, ki niso upravičeni do ukrepov iz Uredbe o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22).
(2) Distribucijski operater na zahtevo dobavitelja brezplačno zagotovi vse podatke o izpolnjevanju pogoja iz 1. člena te uredbe za posameznega odjemalca, ki mu jih posredujejo pristojna ministrstva, ki vodijo evidence oziroma sezname teh odjemalcev.
3. člen 
Cena iz 1. člena te uredbe se določi na enoto proizvoda, ki je ena kilovatna ura, brez DDV.
4. člen 
Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za električno energijo znaša:
– za višjo dnevno tarifno postavko 0,20700 EUR/kWh,
– za nižjo dnevno tarifno postavko 0,14850 EUR/kWh,
– za enotno tarifno postavko 0,18600 EUR/kWh.
5. člen 
Dobavitelj električne energije je odjemalcem iz 1. člena te uredbe dolžan ponuditi pogodbo o dobavi za leto 2023 s ceno, ki ne presega cene iz prejšnjega člena.
6. člen 
Dobavitelj, ki od uveljavitve te uredbe dobavlja električno energijo odjemalcem, za katere se uporablja ta uredba, ne sme prenehati z dejavnostjo dobave tem kategorijam odjemalcev. Dobavitelj mora odjemalcem na zahtevo posredovati ponudbo in na njeni podlagi skleniti pogodbo o dobavi, vse skladno s pogoji iz te uredbe. S tem odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Omejitev cene iz te uredbe velja ne glede na morebitne predhodno podpisane pogodbe o dobavi za dobave v letu 2023.
8. člen 
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2023 in velja do 31. decembra 2023.
Št. 00704-453/2022
Ljubljana, dne 22. decembra 2022
EVA 2022-2430-0119
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti