Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4054. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Jesenice, stran 13204.

  
Na podlagi 10. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 52/10 in spr.) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 27. seji dne 29. 9. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Jesenice 
1. člen 
V Tehničnem pravilniku o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 14/14, 3/20 – v nadaljevanju tehnični pravilnik) se v 6. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ločeno zbiranje odpadne mešane embalaže se v Občini Jesenice izvaja po sistemu »od vrat do vrat« in na ekoloških otokih. Vključitev v relacijo »od vrat do vrat« je obvezna od 1. 1. 2023.«
V drugem odstavku 6. člena se izbriše prva alineja, šesti odstavek pa se spremeni tako, da se glasi:
»Občane o terminu odvoza obvestimo z obvestilom na spletni strani izvajalca javne službe, z letaki ali na drug krajevno običajni način.«
2. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku za zadnjim stavkom pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki ga je naročnik dolžan plačati na podlagi cenika izvajalca javne službe.«
3. člen 
V 9. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, enkrat v koledarskem letu lahko naroči brezplačen odvoz kosovnih odpadkov do količine 4 m3. Naročila terminsko niso omejena, izvajalec pa ima zaradi organizacije odvozov pravico do 4-tedenskega odzivnega časa. Na podlagi prejetega naročila, se o natančnem terminu prevzema kosovnih odpadkov, izvajalec dogovori z vsako stranko posebej.«
4. člen 
Tretji odstavek 11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prepuščanje ločenih frakcij odpadkov v zbirnem centru Jesenice je za občane, ki so vključeni v redni odvoz komunalnih odpadkov, brezplačno. Dnevna količinska omejitev prevzetih odpadkov znaša eno avtomobilsko prikolico oziroma 0,25 m3
5. člen 
V prvi alineji drugega odstavka 12. člena se črta »180 l«.
6. člen 
V 15. členu se spremenita tretja in četrta alineja, ki se po novem glasita:
»– za odpadno embalažo: v sistemu od vrat do vrat v celoti zelene barve z rumenima nalepkama na telesu zabojnika in na pokrovu zabojnika, na ekoloških otokih v celoti rumene barve, črne z rumenim pokrovom ali zelene z rumenim pokrovom,
– za papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo: v celoti modre barve in zelene z modrim pokrovom,«
7. člen 
V drugem odstavku 20. člena se v prvem stavku črta »900 l«.
8. člen 
V 26. členu se v drugem stavku številka »7« nadomesti s številko »6«.
9. člen 
V 29. členu se spremenita prvi in šesti odstavek tako, da se glasita:
»Brezplačen odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev po sistemu od vrat do vrat se izvaja na podlagi naročila, enkrat letno, v količini do 4 m3
»Odvoz kosovnih odpadkov, ki so količinsko večji od količin iz prvega odstavka tega člena in kosovnih odpadkov od drugih uporabnikov, se izvaja kot odvoz odpadkov po naročilu, ki se obračunajo po ceniku izvajalca javne službe.«
V 29. členu se v tretjem odstavku številka »3« nadomesti s številko »4«.
10. člen 
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe pred pobiranjem odpadkov izvaja vizualno kontrolo vsebine zabojnikov na prevzemnih mestih. V primeru ugotovljene nepravilnosti o tem pisno obvesti povzročitelja. V primeru ponavljajočih se nepravilnosti pri istem povzročitelju, izvajalec javne službe o tem obvesti medobčinski inšpektorat.«
11. člen 
37. člen se v celoti izbriše, naslednji člen pa se ustrezno preštevilči.
12. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-28/2022
Jesenice, dne 29. septembra 2022
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti