Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2022 z dne 21. 12. 2022

Kazalo

4042. Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti, stran 13196.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki
kot predstavnik delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica
ter
kot predstavnika delavcev:
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
in
Sindikat grafične dejavnosti Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
A N E K S  š t .  6 
h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/17, 84/18, 52/19, 175/20, 196/21 in 70/22)
1. člen 
V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti se prvi odstavek 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred določeni v Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti od 1. 1. 2023 dalje znašajo:
I. 
tarifni razred
592,15 EUR
II. 
tarifni razred
651,38 EUR
III. 
tarifni razred 
722,44 EUR
IV. 
tarifni razred
811,25 EUR
V. 
tarifni razred
923,77 EUR
VI. 
tarifni razred
1.059,95 EUR
VII. 
tarifni razred
1.202,08 EUR
VIII.
tarifni razred
1.663,96 EUR
IX. 
tarifni razred
2.007,39 EUR«
2. člen 
V Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se 2.1 točka spremeni tako, da glasi:
»2.1. Stroški prehrane
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za prehrano v višini 6,00 EUR.
(2) Delavec, ki dela 10 ur ali več, je upravičen do dodatnega povračila stroška prehrane, za vsako uro dela nad 8 ur v višini 0,75 EUR.«
3. člen 
Preostale določbe Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti ostanejo nespremenjene.
4. člen 
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dne 1. 1. 2023 dalje.
Ljubljana, dne 2. decembra 2022
Gospodarska zbornica Slovenije – 
Medijska zbornica 
predsednik Upravnega odbora 
Rajko Djordjevič 
 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
predsednik 
Jakob Počivavšek 
 
Sindikat grafične dejavnosti Slovenije, 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
predsednik 
Bojan Pečnak 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 12. 12. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-11/2005-27 o tem, da je Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 10/11.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti